Dopalacze

„Dopalacze”

W dzisiejszych czasach, jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla młodego pokolenia, oprócz alkoholu, papierosów i narkotyków, stały się dopalacze ( ang. smart drugs, boosters). Są to substancje psychoaktywne, do niedawna dostępne w obrocie handlowym. Sprzedawane były jako produkty kolekcjonerskie, nie do spożycia. Dziś są już nielegalne, co nie oznacza, że problem ich dostępności, a co za tym idzie używania przez młodych ludzi, możemy uznać za rozwiązany.

Dopalacze - nazwę tę stosuje się potocznie dla określenia grupy różnych substancji lub ich mieszanek. Są pochodzenia chemicznego i naturalnego. Reklamowane jako usprawniające funkcje poznawcze. W swej budowie są bardziej złożone niż narkotyki.

Ryzyko użycia wiąże się z ogromną niewiadomą i niebezpieczeństwem, co do składu nieznanego pochodzenia, obecności zanieczyszczeń „technicznych” /ołów, pestycydy rtęć itp./, reakcji organizmu. Są nieprzewidywalne. Mają działanie psychodeliczne, halucynogenne, relaksujące i stymulujące. Objawom tym towarzyszą silne skutki uboczne.

Dopalacze mogą prowadzić do uzależnienia, ale należy pamiętać, że mogą uśmiercić młodego człowieka bez uzależnienia. Są nowym narkotykiem progowym, otwierającym drogę do nowych używek.

Poprawa nastroju, chęć dobrej zabawy, rozwiązanie problemów,

nieumiejętność radzenie sobie z życiem i bolesnymi emocjami –

NIE SZUKAJ CHEMICZNYCH PRZYJACIÓŁ!!!

Substancje uzależniające nie rozwiążą problemów,

a tylko je pomnożą. TO DROGA NA SKRÓTY!!!

Szukaj pomocy wśród ludzi!!!

Katarzyna Tadra

pedagog, specjalista ds. profilaktyki uzależnień