2010/2011

czyta

NASZE DZIAŁANIA

zrealizowane w roku szkolnym 2010/2011

W dniu 17.05.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła wykład na temat: „Zmiana świadomości społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie na przestrzeni 15 lat – okiem praktyka” w ramach Konferencji Naukowej Filozoficzno – Socjologicznej „Przemoc jako przedmiot rozważań i badań” zorganizowanej przez Instytut Socjologiczny Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

————————————————————————————————————————-

W dniu 09.05.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Stalach.

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania – wybór zawodu”

————————————————————————————————————————-

W dniu 09.05.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, specjalista ds.profilaktyki uzależnień, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze nt. „Dobry wybór” w klasie III Publicznego Gimnazjum w Stalach.

————————————————————————————————————————-

W dniu 27.04.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, specjalista ds.profilaktyki uzależnień, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne pt. „Dopalacze? - to nie dla mnie!” w klasach III w ZSO w Grębowie

————————————————————————————————————————-

W dniu 01.04.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze nt. „Dobry wybór” w klasach III Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

————————————————————————————————————————-

W dniu 01.04.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas II Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim, które dotyczyły określania i realizacji celów życiowych.

————————————————————————————————————————-

W dniu 31.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne pt. „Dopalacze? To nie dla mnie!” w klasach I Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Wielozawodowej w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

————————————————————————————————————————-

W dniu 30.03.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrzy.

————————————————————————————————————————-

…… W dniu 29.03.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla klasy VI Szkoły Podstawowej w Jadachach na temat „Kreatywne motywowanie do nauki z elementami skutecznego uczenia się”.

————————————————————————————————————————-

W dniu 28.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze nt. „Dobry wybór” w klasach III Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

————————————————————————————————————————-

W dniu 24.03.2011r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła pogadankę dla rodziców uczniów klas I Publicznej Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim nt. „Jak wspomagać rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka”.

————————————————————————————————————————-

W dniu 24.03.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas II Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim nt. „Jak budować relacje z dzieckiem w wieku adolescencji”.

————————————————————————————————————————-

W dniu 24.03.2011r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logoeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas I Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim nt. „Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami”.’’

————————————————————————————————————————-

W dniu 22.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze nt. „Dobry wybór” w klasie III Gimnazjum w Jadachach.

————————————————————————————————————————-

W dniu 22.03.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Dębie na temat „Kreatywne motywowanie do nauki”.

—————————————————————————————————————-

W dniu 22.03.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Dębie na temat „Rozpoznawanie uzdolnień i wykorzystywanie ich do skutecznego uczenia się”.

—————————————————————————————————————-

W dniu 18.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne pt. „Dopalacze? - to nie dla mnie!” w klasach IIa i IIb Gimnazjum w Gorzycach.

————————————————————————————————————————-

W dniu 18.03.2011r. Barbara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan(pedagog, logopeda) przeprowadziły zajęcia psychoedukacyjne w klasach 0 – V Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach. Tematem zajęć „Niechciany dotyk - moje ciało zasługuje na szacunek”.

————————————————————————————————————————-

W dniu 18.03.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas II gimnazjum w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania – wybór zawodu”

————————————————————————————————————————-

W dniu 17.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze nt. „Dobry wybór” w klasach III Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

————————————————————————————————————————-

W dniu 15.03.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w klasach: I, II i III Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

————————————————————————————————————————-

W dniu 11.03.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Furmanach.

————————————————————————————————————————-

W dniu 11.03.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Skopaniu.

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania – wybór zawodu”

————————————————————————————————————————-

W dniu 10.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) warsztaty zawodoznawcze nt. „Dobry wybór” w klasach III Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

————————————————————————————————————————-

W dniu 09.03.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w klasie I oraz w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jamnicy.

————————————————————————————————————————-

W dniu 08.03.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Woli Baranowskiej.

————————————————————————————————————————-

W dniu 07.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) i Ewa Monika Szczepan(pedagog, logopeda) przeprowadziły zajęcia psychoedukacyjne „Cyberprzemoc/Internet 3…2…1”/ w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

————————————————————————————————————————-

W dniu 04.03.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Skopaniu.

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania – wybór zawodu”

————————————————————————————————————————-

W dniu 01.03.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze „Dobry wybór” w klasach III Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

————————————————————————————————————————-

W dniu 25.02.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas II, IV Technikum w Zespole Szkół nr 2 im Eugeniusz Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: Ja na rynku pracy”.

————————————————————————————————————————-

W dniu 24.02.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) <%2