NASZE DZIAŁANIA

uczenie

W ramach naszej pracy, poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną, odpowiadamy na potrzeby przedszkoli, szkół i instytucji.

Prowadzimy:

  • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci przedszkolnych,

  • zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych;

  • prelekcje, pogadanki, warsztaty dla rodziców;

  • szkoleniowe rady pedagogiczne.

Zainteresowane placówki taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenia.