KADRA

Pracownicy Pedagogiczni Poradni

W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

oraz lekarz – konsultant zespołu orzekającego.

———————————————————————————————–

Dyrektor Poradni

od dnia 01.09.2017r.

mgr EWA MONIKA SZCZEPAN

pedagog

logopeda specjalność: afazjologia i surdologopedia

specjalista w zakresie integralnej profilaktyki uzależnień

socjoterapeuta
————————————————————————————-

mgr BARBARA BUNIO

psycholog

specjalista w zakresie diagnozy i terapii uczniów z autyzmem

————————————————————————————-

mgr ANNA DOMAGAŁA

pedagog

doradca zawodowy

————————————————————————————-

mgr EDYTA KUNICKA

pedagog

logopeda specjalność: afazjologia i surdologopedia

specjalista w zakresie pracy z uczniami z autyzmem

socjoterapeuta

————————————————————————————–

mgr LIDIA MAŁOBĘCKA - PUKA

pedagog

specjalność: poradnictwo i pomoc psychologiczna

———————————————————————————

mgr KATARZYNA TADRA

pedagog, doradca zawodowy

specjalista w zakresie integralnej profilaktyki uzależnień

———————————————————————————

mgr URSZULA SUDOŁ

psycholog

———————————————————————————

mgr Anna Urbaniak

logopeda

———————————————————————————

Lek.med.ANNA KOSIOROWSKA

LEKARZ – KONSULTANT ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

———————————————————–

Pracownicy administracyjni

Sekretariat:

EWA LUBERA –  STARSZY REFERENT

———————————————————————-

Księgowość:

Wioleta Buczek - Główna Księgowa

———————————————————————-