2017/2018

shool-szlaczekZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dla nauczycieli pracujących z dziećmi/uczniami wymagającymi wspomagania komunikacji podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych nt. „Wspomaganie komunikacji u osób z trudnościami w porozumiewaniu się - metody wspomagające komunikację”.

PROGRAM SZKOLENIA oraz szczegóły w załączniku

program-szkolenia-zalacznik1

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 15 846 28 45

—————————————————————————————————————

SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że dla uczestników sieci materiały zostaną zamieszczone na platformie doskonaleniewsieci.pl

Składamy serdeczne podziękowania Pani Beata Szczypień ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach za poprowadzenie warsztatów (forma trenerska) pt. “Komunikacja interpersonalna - co pomaga a co przeszkadza w komunikacji”.

Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2018r.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem sieci Anną Domagałą w każdy poniedziałek.

Zapraszamy pracy na platformie doskonaleniewsieci.pl : do wspólnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zamieszczania pytań i wniosków, a także sugestii dot. tematyki kolejnego spotkania

———————————————————————————–

pedagogSpotkanie grupy wsparcia dla pedagogów i nauczycieli

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 10.10.2017r. o godzinie 10.00.

TEMAT spotkania: Omówienie aktualnych problemów wychowawczych (technika superwizyjna)

MIEJSCE spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

KOORDYNATOR spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

————————————————————————————————————————————

animated20gif20new20121

KOMUNIKAT

w sprawie zmiany wniosków

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu zespołó orzekających Poradni ( Rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)). zaktualizowane zostały druki wniosków i zaświadczeń!

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA dostępne są nowe druki wniosków i zaświadczeń dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ponadto wprowadziliśmy nowy wniosek dotyczący wydania opinii dotyczących innych problemów dziecka.

———————————————————————————————————————–

SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

Miło nam poinformować, że decyzją uczestników sieci współpracy w bieżącym roku szkolnym kontynuujemy pracę sieci.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie naszej sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.

Spotkanie uczestników sieci odbędzie się w dniu 29. 09.2017r. w godzinach od 9:30 do 13:00 w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4

Plan spotkania:

1. Powitanie.

2. Komunikacja interpersonalna ze zwróceniem uwagi na to co nam pomaga a co przeszkadza w komunikacji - forma trenerska - Beata Szczypień, Tomasz Śpiewak (Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach).

3. Przerwa kawowa.

4. Zmiany w przepisach prawa oświatowego w zakresie wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - Ewa Monika Szczepan (dyrektor Poradni)

Koordynatorem sieci jest Anna Domagała.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: koordynator.sieci@o2.pl lub telefonicznie

15 846 28 45.

Uczestników sieci prosimy o zgłoszenie się za pośrednictwem platformy doskonaleniewsieci.pl

—————————————————————————————————–