2017/2018

—————————————————————————————————————-

WSPÓŁPRACA ze SZKOŁAMI i PRZEDSZKOLAMI,

z INSTYTUCJAMI

Rok szkolny 2017/2018

—————————————————————————————————————-

1. W dniu 06.09.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrzy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————-

2. W dniu 13.09.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 - latków w Przedszkolu w Baranowie Sandomierskim.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

3. W dniu 20.09.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne uczniów klas pierwszych szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————-

4. W dniu 03.10.2017r. Barbara Bunio ( psycholog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt.Dojrzewanie do miłościdla uczniów klas II TA i II TJ technikum Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————-

5. W dniu 04.10.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola (ochronka) w Baranowie Sandomierskim. Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————-

6. W dniu 03.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt. „Co to znaczy być asertywnym” dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr2 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————-

7. W dniu 04.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Jadachach.

Temat zajęć: Poznanie stylu uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce. Czynniki maja wpływ na naukę - styl uczenia się, ćwiczenie pamięci, motywacja, dieta, ruch, sen, wypoczynek -relaks.

—————————————————————————————————————-

8. W dniu 05.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Temat zajęć: Poznanie stylu uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce. Czynniki maja wpływ na naukę - styl uczenia się, ćwiczenie pamięci, motywacja, dieta, ruch, sen, wypoczynek -relaks

—————————————————————————————————————-

9. W dniu 06.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy III c w Szkoły Podstawowej w Jadachach.

Temat zajęć: Skuteczna nauka. Czynniki maja wpływ na naukę - styl uczenia się, ćwiczenie pamięci, motywacja, dieta, ruch, sen, wypoczynek -relaks.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

10. W dniu 11.10.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 6 - latków Przedszkolu w Grębowie.

—————————————————————————————————————-

11. W dniu 12.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Jadachach.

Temat warsztatów: Skuteczna nauka.

—————————————————————————————————————-

12. W dniu 19.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony w klasie VII a w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie

—————————————————————————————————————-

13. dniu 19.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony” w klasach VII b w Szkole Podstawowej nr

—————————————————————————————————————-

14. W dniu 19.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony” w klasach VII c w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————-

15. W dniu 20.10.2017r. Barbara Bunio (psycholog) i Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) wzięły udział w Targach Edukacji i Pracy w Gorzycach . Podczas prezentacji zakresu działań Poradni przeprowadziły dla chętnych uczniów testy ukierunkowane na wybór zawodu i dalszej kariery zawodowej.

Celem było wsparcie uczniów w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dla chętnych uczestników oraz rozszerzenie wiedzy młodych ludzi na temat planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

—————————————————————————————————————-

16. W dniu 20.10.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły zajęcia integracyjne pt. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

—————————————————————————————————————-

17. W dniu 20.10.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły zajęcia z elementami ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej pt. „Ciekawie w zabawie” dla dzieci w oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr1 w Gorzycach .

—————————————————————————————————————-

18. W dniu 20.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki” dla uczniów klasie IV Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach

Cel zajęć poprawa relacji i atmosfery w grupie rówieśniczej. Wyrabianie szacunku i życzliwości oraz poczucia akceptacji dla siebie nawzajem.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

19. W dniu 20.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki” dla uczniów klasie VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Cel zajęć: poprawa relacji i atmosfery w grupie rówieśniczej. Wyrabianie szacunku i życzliwości oraz poczucia akceptacji dla siebie nawzajem. Szkoła Podstawowa Nr-1 w Gorzycach

—————————————————————————————————————-

20. W dniu 23.10.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

21. W dniu 25.10.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6 - latków Przedszkolu w Grębowie.

—————————————————————————————————————-

22. W dniu 25.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia profilaktyczne pt. „Smak życia – zdrowe i dobre życie” dla uczniów klas I a Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Cel zajęć wyrabianie postaw bezpieczeństwa, szukania wsparcia u zaufanych osób, konsekwencje niebezpiecznych zachowań.

—————————————————————————————————————-

23. W dniu 25.10.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia profilaktyczne pt. „Smak życia – zdrowe i dobre życie” dla uczniów klas I b Szkoły Podstawowej w Skopaniu.

Cel zajęć wyrabianie postaw bezpieczeństwa, szukania wsparcia u zaufanych osób, konsekwencje niebezpiecznych zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli .

—————————————————————————————————————-

24. W dniu 25.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV a Szkoły Podstawowej w Skopaniu na temat: Zachowania agresywne wśród uczniów.

—————————————————————————————————————-

25. W dniu 25.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV b Szkoły Podstawowej w Skopaniu na temat: Zachowania agresywne wśród uczniów.

—————————————————————————————————————-

26. W dniach 26 i 27.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła szkolenie dla pracowników poradni: PPP w Kolbuszowej i w Nowej Dębie w ramach koordynowania wdrożonego modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie podkarpackim.

—————————————————————————————————————-

27. W dniu 27.10.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VII w Szkoły Podstawowej w nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

—————————————————————————————————————-

28. W dniu 31.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła dla uczniów klasy VII Zespołu Szkół w Skopaniu zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Moje mocne strony – pomysł na siebie”.

CELE:

1. Pobudzanie myślenia twórczego.

2. Poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań. Budowanie poczucia własnej wartości. Wykorzystanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

—————————————————————————————————————-

29. W dniu 31.10.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła dla uczniów klasy VII Zespołu Szkół w Skopaniu indywidualne i zawodowe porady na podstawie badań dla uczniów.

—————————————————————————————————————-

30. W dniu 07.11.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) i Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziły szkolenie dla pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnobrzegu nt. „Wypalenie zawodowe – sposoby przeciwdziałania”.

Cele szkolenia: poznanie zagrożeń związanych z wypaleniem zawodowym; przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu; zaprezentowanie metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

—————————————————————————————————————-

31. W dniu 06.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla grupy 4 – latków w Przedszkolu w Skopaniu.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————-

32. W dniu 08.11.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu pt. „Mocne strony a zainteresowania zawodowe”

—————————————————————————————————————-

33. W dniu 08.11.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła dla uczniów klasy dla uczniów klasy III Zespołu Szkół w Grębowie indywidualne i zawodowe porady na podstawie badań dla uczniów.

—————————————————————————————————————-

34. W dniu 08.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim na temat: Jak pomóc dziecku dobrze funkcjonować?”

Po spotkaniu odbyły się zajęcia konsultacje indywidualne.

—————————————————————————————————————-

35. W dniu 13.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i przeprowadziła warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Przedszkola w Skopaniu.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki opracowania IPET dla uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

—————————————————————————————————————-

36. W dniu 14.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

—————————————————————————————————————-

37. W dniu 14.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie III Gimnazjum w Chmielowie zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc…-to boli”.

Cele zajęć: Wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

—————————————————————————————————————-

38. W dniu 14.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie VIIa Szkoły Podstawowej w Chmielowie zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc…-to boli”.

Cele zajęć: Wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

—————————————————————————————————————-

39. W dniu 14.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie VII b Szkoły Podstawowej w Chmielowie zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc…-to boli”.

Cele zajęć: Wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————-

40. W dniu 14.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów klas I Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne uczniów”

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców.

—————————————————————————————————————-

41. W dniu 14.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VIIa w Szkoły Podstawowej w nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: Techniki uczenia się.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli

—————————————————————————————————————-

42. W dniu 14.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy I i III Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

—————————————————————————————————————-

43. W dniu 15.11.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 4 i 5 - latków Przedszkolu w Grębowie.

—————————————————————————————————————-

44. W dniu 15.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie warsztatowe dla rodziców uczniów klas I - III oraz rodziców dzieci w oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr1 w Gorzycach na temat: Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym przez rodziców. Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej poradni w tym zakresie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————-

45. W dniu 15.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie II gimnazjum w Jadachach zajęcia warsztatowe pt. „Cele i wybory życiowe. Świat wartości“.

Cele zajęć: zajęć: zwrócenie uwagi na decyzyjność i celowość podejmowanych działań uwzględnienie wartości i norm w swym postępowaniu

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————-

46. W dniu 16.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla grupy 4 – latków (c.d.) w Przedszkolu w Skopaniu.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————-

47. W dniu 17.11.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Temat zajęć: Techniki uczenia się.

—————————————————————————————————————-

48. W dniu 21.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Furmanach nt. Chrońmy dzieci przed internetowymi zagrożeniami.

Cele spotkania: uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z technologią komputerową i informacyjną, użytkowaniem mediów, gier, uświadomienie czynników ryzyka i chroniących, wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————-

49. W dniu 22.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie V Szkoły Podstawowej w Cyganach zajęcia profilaktyczne pt. „Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”.

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

50. W dniu 22.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie VI Szkoły Podstawowej w Cyganach zajęcia profilaktyczne pt. „Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”.

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów i nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

51. W dniu 22.11.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Sokolnikach.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————-

52. W dniu 23.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci?

CELE:

- zapoznanie rodziców z czynnikami wpływający mina osiąganie dobrych wyników nauce

- omówienie symptomów trudności w nauce

- przybliżenie sposobów pomocy dziecku w domu i wpływania na wzmacniania motywacji poznawczej

- zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

—————————————————————————————————————-

53. W dniu 28.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie warsztaty integracyjne na temat: Jak 5 palców jednej ręki.

Cele zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

54. W dniu 28.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie warsztaty integracyjne na temat: Jak 5 palców jednej ręki.

Cele zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

55. W dniu 29.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej w Krawcach na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci?

CELE:

- zapoznanie rodziców z czynnikami wpływający mina osiąganie dobrych wyników nauce

- omówienie symptomów trudności w nauce

- przybliżenie sposobów pomocy dziecku w domu i wpływania na wzmacniania motywacji poznawczej

- zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

—————————————————————————————————————-

56. W dniu 29.11.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 4 i 5 - latków Przedszkolu w Grębowie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————-

57. W dniu 30.11.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) przeprowadziła warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki opracowania IPET dla uczniów w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

—————————————————————————————————————-

58. W dniu 30.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie II a gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zajęcia profilaktyczne pt. Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy. Postawy uczniów i konsekwencja zachowań”.

Cele zajęć: kształtowani postaw trzeźwościowych i abstynenckich, promocja zdrowego stylu życia, poznanie ryzyka strat od AISU.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

59. W dniu 30.11.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w klasie II b gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie zajęcia profilaktyczne pt. “Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy. Postawy uczniów i konsekwencja zachowań”.

Cele zajęć: kształtowani postaw trzeźwościowych i abstynenckich, promocja zdrowego stylu życia, poznanie ryzyka strat od AISU.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

60. W dniu 05.12.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V a Szkoły Podstawowej w Nowej Dębie.

Temat zajęć: Zachowania agresywne wśród uczniów.

—————————————————————————————————————-

61. W dniu 05.12.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V b Szkoły Podstawowej w Nowej Dębie.

Temat zajęć: Zachowania agresywne wśród uczniów.

—————————————————————————————————————-

62. W dniu 07.12.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Cyganach.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań.

—————————————————————————————————————-

63. W dniu 08.12.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły pilotażowe badania wzroku i słuchu za pomocą Platformy Badan Zmysłów dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

—————————————————————————————————————-

64. W dniu 08.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie VII Szkoły Podstawowej w Chmielowie pt.: „Zgoda buduje. Asertywność”.

—————————————————————————————————————-

65. W dniu 08.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie IV Szkoły Podstawowej w Chmielowie pt.: Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————-

66. W dniu 11.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne w klasach II gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Temat zajęć: Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy.

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmiana błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

—————————————————————————————————————-

67. W dniu 11.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne w klasach III gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim. Temat zajęć: Inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy.

Cele zajęć: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmiana błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

—————————————————————————————————————-

68. W dniu 11.12.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: Jak się skutecznie uczyć – wybrane techniki.

—————————————————————————————————————-

69. W dniu 12.12.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań.

—————————————————————————————————————-

70. W dniu 12.12.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie IV Szkoły Podstawowej w Chmielowie pt.: Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————-

71. W dniu 13.12.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadachach.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————-

72. W dniu 19.12.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klasy III a gimnazjum w Nowej Dębie pt. „Mocne strony a zainteresowania zawodowe”

—————————————————————————————————————-

73. W dniu 19.12.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów klasy III b gimnazjum w Nowej Dębie pt. „Mocne strony a zainteresowania zawodowe”

—————————————————————————————————————-

74. W dniu 03.01.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym oraz w klasie I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach.

—————————————————————————————————————-

75. W dniu 04.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III Gimnazjum w Jadachach na temat: Postawy wobec innych. Konsekwencje swoich zachowań.

Cele zajęć: zwrócenie uwagi na drugiego człowieka w sposób empatyczny, odpowiedzialność za słowa i czynny.

—————————————————————————————————————-

76. W dniu 04.01.2018r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Jadachach na temat: Postawy wobec innych. Konsekwencje swoich zachowań.

Cele zajęć: zwrócenie uwagi na drugiego człowieka w sposób empatyczny, odpowiedzialność za słowa i czynny.

—————————————————————————————————————-

77. W dniu 03.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

78. W dniu 08.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————-

79. W dniu 09.01.2018r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda, profilaktyk) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowicy.

Temat szkolenia: Od orzeczenia do realizacji IPET.

Cele: przedstawienie problematyki organizowania kształcenia specjalnego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego; wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów PPP istotnych dla opracowania IPET dla uczniów; wypracowanie sposobów dostosowania wymagań dla uczniów posiadających opinię Poradni.

—————————————————————————————————————-

80. W dniu 17.01.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 6 – latków w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————-