2016/2017

1. W dniu 07.09.2016r. pracownicy Poradni przeprowadzili warsztat szkoleniowy dla nauczycieli z gminy Nowa Dęba na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania: wypracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.

—————————————————————————————————————

2. W dniu 12.09.2016r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Stalach.

—————————————————————————————————————

3. W dniu 13.09.2016r. pedagodzy Anna Domagała i Katarzyna Tadra przeprowadziły warsztat szkoleniowy dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania: wypracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów

—————————————————————————————————————

4. W dniu 14.09.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 5 .

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

5. W dniu 21.09.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie w klasie IV c zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————

6. W dniu 19.09.2016r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła konsultacje dla rodziców Szkoły Podstawowej w Wydrzy.

—————————————————————————————————————

…..7. W dniu 21.09.2016r. pracownicy Poradni zorganizowali warsztat szkoleniowy dla nauczycieli z gminy Gorzyce na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania: wypracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów

—————————————————————————————————————

8. W dniu 21.09.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie w klasie IV b zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————

9. W dniu 23.09.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie w klasie V c zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z nauczycielami.

—————————————————————————————————————

10. W dniu 28.09.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne dzieci w Szkole Podstawowej w Wydrzy.

Po badaniach odbyły się konsultacje z nauczycielami.

—————————————————————————————————————

…..11. W dniu 28.09.2016r. pracownicy Poradni zorganizowali warsztat szkoleniowy dla nauczycieli z gminy Grębów na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania: wypracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów

—————————————————————————————————————

12. W dniu 29.09.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie w klasie IV b zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z nauczycielami.

—————————————————————————————————————

13. W dniu 04.10.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Jadachach w klasie IV zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z nauczycielami

—————————————————————————————————————

14. W dniu 04.10.2016r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

15. W dniu 05.10.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim w klasie I i II.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne nauczycieli ibrodziców.

—————————————————————————————————————

16. W dniu 05.10.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Baranowie Sandomierskim.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

17. W dniu 07.10.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie klasie Vb zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z wychowawca klasy.

—————————————————————————————————————

18. W dniu 11.10.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie konsultacje indywidualne dla rodziców.

—————————————————————————————————————

19. W dniu 12.10.2016r Ewa Monika Szczepan (pedagog, profilaktyk, logopeda) przeprowadziła. w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim w klasie III b cykl zajęć profilaktycznych. Realizacja programu antynikotynowego pt. „Nie pal przy mnie proszę”.

Cele: uporządkowanie o poszerzenie informacji na temat zdrowia; kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie; uświadomienie dzieciom, ze palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowie; wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami i nauczycielami.

—————————————————————————————————————

20. W dniu 19.10.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Trześni.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

21. W dniu 21.10.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Trześni w kl. VI zajęcia zawodoznawcze. Temat „ Jacy jesteśmy-predyspozycje zawodowe”.

Cel zajęć: Samopoznanie, autodiagnoza; budowanie poczucia własnej wartości; poznawanie świata zawodowego.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

22. W dniu 12.10.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, profilaktyk, logopeda) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim w kl. V zajęcia integracyjne pt. „Jak pięć palców jednej ręki”.

Cele zajęć: kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy; zwiększanie uczucia solidarności grupowej; zdobywanie orientacji na temat tego, jak się jest spostrzeganym przez innych; poprawa komunikacji relacji rówieśniczych.

—————————————————————————————————————

23. W dniu 26.10.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie w Przedszkolu w Grębowie.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli .

—————————————————————————————————————

24. W dniu 27.10.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Żupawie w klasach V i VI zajęcia warsztatowe na temat „ Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą”.

Cele: wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi; rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem; dostrzeganie istoty obdarowywania życzliwością.

—————————————————————————————————————

25. W dniu 27.10.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Żupawie w klasie IV zajęcia warsztatowe.

Temat „ Jestem dobrą koleżanka, dobrym kolegą”.

Cele zajęć: wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi; rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem; dostrzeganie istoty obdarowywania życzliwością – im więcej dajesz, tym więcej dostajesz.

—————————————————————————————————————

26. W dniu 27.10.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawody) przeprowadziła w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w klasie III a gimnazjum warsztaty zawodoznawcze pt. „Dobry start w przyszłość”.

Cel warsztatów: wsparcie w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

—————————————————————————————————————

27. W dniu 27.10.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w klasie III b gimnazjum warsztaty zawodoznawcze pt. :Dobry start w przyszłość”.

Cel: wsparcie w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

—————————————————————————————————————

28. W dniu 27.10.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, profilaktyk, logopeda) i Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziły w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim spotkanie z rodzicami połączone z wykładami nt. „Moje dziecko w domu i grupie przedszkolnej” oraz „Norma rozwojowa w zakresie nabywania mowy”.

Cel: przybliżenie problematyki rozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym, relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej, wsparcie rodziców w decyzjach wychowawczych i edukacyjnych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców.

—————————————————————————————————————

29. W dniu 02.11.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne Przedszkolu w Dąbrowicy.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

30. W dniu 03.11.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie w klasie IVa zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

…..31. W dniu 07.11.2016r. pracownicy Poradni zorganizowali warsztat szkoleniowy dla nauczycieli z Zespołu Szkół w Skopaniu na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania: wypracowanie zasad współpracy oraz przygotowanie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów

—————————————————————————————————————

32. W dniu 08.11.2016r. odbyło się drugie spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

33. W dniu 10.11.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie w klasie V a zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————

34. W dniu 14.11.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Trześni

—————————————————————————————————————

35. W dniu 15.11.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym i w klasie I w Szkole Podstawowej w Żupawie.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne nauczycieli.

—————————————————————————————————————

36. W dniu 16.11.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Żupawie w klasie II zajęcia integracyjne pt. „Zgrana klasa - jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

37. W dniu 16.11.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Żupawie w klasie III zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne z wychowawcą klasy.

—————————————————————————————————————

38. W dniu 23.11.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jadachach.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne nauczycieli i rodzicami.

—————————————————————————————————————

39. W dniu 28.11.2016r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Gimnazjum Nr-1 w Nowej Dębie spotkanie z rodzicami.

Temat Poznanie stylów uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce.

Cel: czynniki wpływające na efekty w uczeniu się; poznanie stylów uczenia się, przybliżenie sposobów motywowania oraz ćwiczeń pamięci; znaczenie właściwej diety ilości ruchu, snu i wypoczynku dla efektywnego uczenia się.

—————————————————————————————————————

40. W dniu 29.11.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie w kl. IV warsztaty dla rodziców.

Temat warsztatów: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci.

Cele: zapoznanie rodziców z czynnikami wpływającymi na osiąganie dobrych wyników w nauce; omówienie symptomów trudności w nauce; przybliżenie sposobów pomocy dziecku w domu i wpływanie na wzmocnienie motywacji poznawczej; zaprezentowanie pomocy dydaktycznych wspierających naukę czytania i pisania; zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

—————————————————————————————————————

41. W dniu 29.11.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie spotkanie z rodzicami uczniów klasy I a i I b pt. „Jak wychować szczęśliwe dzieci”.

Cel spotkania: Wzmocnienie rodziców w procesie wychowawczym, korekta relacji osobowych w rodzinie.

—————————————————————————————————————

42. W dniu 30.11.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkole Ochronce w Baranowie Sandomierskim.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne nauczycieli.

—————————————————————————————————————

43. W dniu 06.12.2017r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

44. W dniu 07.12.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Skopaniu w klasie IIa gimnazjum zajęcia integracyjne z elementami komunikacji.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

45. W dniu 07.12.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Sokolnikach.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.

—————————————————————————————————————

46. W dniu 09.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Cyganach w klasie IV zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

47. W dniu 09.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Cyganach w klasie VI zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

48. W dniu 12.12.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Skopaniu konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

49. W dniu 13.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Cyganach w klasie VI zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————

50. W dniu 13.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Cyganach w klasie V zajęcia integracyjne nt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

51. W dniu 14.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół w Jadachach w klasie III gimnazjum warsztaty zawodoznawcze pt. „Moja przyszłość – moja kariera”.

Cel: wsparcie w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i uczniów.

—————————————————————————————————————

52. W dniu 14.12.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

53. W dniu 15.12.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach w klasie I zajęcia zakresu komunikacji interpersonalnej pt. „Umiejętności przydatne w kontaktach z innymi”.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

Konsultacje dotyczyły zgłaszanych problemów o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

————————————————————————————————————

54. W dniu 19.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Chmielowie w klasie III gimnazjum warsztaty zawodoznawcze pt. „Moja przyszłość – moja kariera”.

Cel warsztatów: wsparcie w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

55. W dniu 20.12.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr-2 w Nowej Dębie konsultacje indywidualne rodzicami i nauczycielami.

Konsultacje dotyczyły zgłaszanych problemów o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

56. W dniu 21.12.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie w klasie IV Technikum zajęcia zawodoznawcze pt. „Moje mocne strony i zainteresowania”.

—————————————————————————————————————

57. W dniu 03.01.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w klasie IIIa szkoły podstawowej zajęcia integracyjne pt. „Jestem dobrym kolegą i dobra koleżanką”.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

58. W dniu 03.01.2017r. Barbara Bunio (psycholog) i Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziły w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w klasie IVa szkoły podstawowej zajęcia psychoedukacyjne pt. „Tolerancja i szacunek”.

—————————————————————————————————————

59. W dniu 03.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) i Urszula Sudoł przeprowadziły w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie konsultacje z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

60. W dniu 04.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie w klasie I b Technikum zajęcia profilaktyczne nt. „Cyberprzemoc”.

Cel: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

—————————————————————————————————————

61. W dniu 04.01.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 w grupie IV i V.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

62. W dniu 04.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie w klasie I zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc”.

Cel zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

—————————————————————————————————————

63. W dniu 05.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Gimnazjum Nr-1 w Nowej Dębie konsultację z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

64. W dniu 09.01.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasie Ic zajęcia zawodoznawcze pt. „Moje mocne strony i zainteresowania”.

Cele zajęć: pobudzenie myślenia twórczego; Poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań; budowanie poczucia własnej wartości; wykorzystanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

—————————————————————————————————————

65. W dniu 10.01.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły w Gimnazjum w Chmielowie w klasie III zajęcia warsztatowe nt. „Formy i sprawcy cyberprzemocy”, „Osoby doświadczające cyberprzemocy”, „Jak bezpiecznie korzystać z internetu”.

—————————————————————————————————————

66. W dniu 10.01.2017r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

67. W dniu 11.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie klasie I AW zajęcia profilaktyczne pt. „Cyberprzemoc – to boli”.

—————————————————————————————————————

68. W dniu 11.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół Nr-2 w Nowej Dębie kl. II TA zajęcia profilaktyczne nt. „Cyberprzemoc – to boli”.

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne z wychowawcą klasy.

—————————————————————————————————————

69. W dniu 11.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w ramach punktu konsultacyjnego zapoznała dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych z ofertą poradni obejmującą pomoc i wsparcie dot. wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia.

—————————————————————————————————————

70. W dniu 11.01.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

71. W dniu 12.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie kl. II TB zajęcia profilaktyczne nt. „Cyberprzemoc – to boli”.

Cele: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

—————————————————————————————————————

72. W dniu 12.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie klasie I TA zajęcia profilaktyczne nt. „Cyberprzemoc – to boli”.

Cele zajęć: wypracowanie postaw empatii z ofiarą cyberprzemocy, promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

73. W dniu 12.01.2017r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie kl. III TA zajęcia psychoedukacyjne nt. „Co wiemy o miłości”.

—————————————————————————————————————

74. W dniu 12.01.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Grębowie w kl. IIIb zajęcia zawodoznawcze pt. „Moje mocne strony i zainteresowania”.

Cele zajęc: pobudzenie myślenia twórczego; Poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań; budowanie poczucia własnej wartości; wykorzystanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla uczniów.

—————————————————————————————————————

75. W dniu 13.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w klasie I gimnazjum warsztaty profilaktyczne nt. „Dopalacze?…to nie dla mnie”.

Cele warsztatów: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

76. W dniu 13.01.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w klasie II gimnazjum warsztaty profilaktyczne nt. „Dopalacze?…to nie dla mnie”.

Cele warsztatów: zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących uzależnień.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

77. W dniu 10.01.2017r. Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziła w Przedszkolu Nowej Dębie nr 5 konsultacje indywidualne dla rodziców.

Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

78. W dniu 30.01.2017r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślęzakach w klasie I gimnazjum zajęcia psychoedukacyjne nt. „Zasady dobrej komunikacji”.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

79. W dniu 31.01.2017r. odbyło się piąte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

80. W dniu 31.01.2017r. Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziła w Przedszkolu Nowej Dębie nr 4 konsultacje indywidualne dla rodziców.

—————————————————————————————————————

81. W dniu 01.02.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 w grupie 4-latków.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

82. W dniu 02.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Gimnazjum Nr-1 w Nowej Dębie konsultacje z Dyrektorem i pedagogiem szkolnym.

83. W dniu 03.02.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie warsztaty pt. „Poznanie stylów uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce”.

Cele warsztatów:: omówienie czynników mających wpływ na naukę (motywacja, style uczenia się, ćwiczenie pamięci, dieta, ruch, sen, wypoczynek, relaks).

—————————————————————————————————————

84. W dniu 03.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół w Chmielowie konsultacje rodzicami w ramach punktu konsultacyjnego.

Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

85. W dniu 07.02.2017r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieć współpracy i samodoskonalenia utworzonej dla pedagogów, psychologów i przewodniczących zespołów wychowawczych ze szkół oraz placówek powiatu tarnobrzeskiego. Prace sieci koordynowała Anna Domagała.

Podczas spotkania miały miejsce wykłady, które wygłosiły Lidia Małobęcka – Puka i Katarzyna Tadra na temat: „Samookaleczenia i ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia”.

—————————————————————————————————————

86. W dniu 08.02.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 i nr 4 dla dzieci nieobecnych podczas wcześniejszych badaniach.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

87. W dniu 08.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Jadachach konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami i rodzicem. Konsultacje dotyczyły zgłaszanych problemów o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

Po zajęciach odbyły się porady zawodoznawcze połączone z badaniami dla uczniów klasy I gimnazjum

—————————————————————————————————————

88. W dniu 09.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie konsultacje z rodzicami, które dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

89. W dniu 13.02.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie w klasie VI c zajęcia warsztatowe.

Temat „ Jestem dobrą koleżanka, dobrym kolegą”.

Cele zajęć: wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi; rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem; dostrzeganie istoty obdarowywania życzliwością – im więcej dajesz, tym więcej dostajesz.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

90. W dniu 15.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Gimnazjum Nr-1 w Nowej Dębie w klasie II warsztaty psychoedukacyjne pt. „Dopalacze, e-papierosy? – to nie dla mnie!”.

Cel: promowanie postaw prozdrowotnych i promocja zdrowego stylu życia. Konsekwencje użycia dopalaczy, e-papierosów i innych zachowań ryzykownych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

91. W dniu 16.02.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasie I b zajęcia warsztatowe.

Temat „Jestem dobrą koleżanka, dobrym kolegą”.

Cele: wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi; rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem; dostrzeganie istoty obdarowywania życzliwością – im więcej dajesz, tym więcej dostajesz.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

92. W dniu 17.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół w Jadachach klasie IV zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

93. W dniu 20.02.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum Nr-1 w Nowej Dębie w kl. Ic zajęcia zawodoznawcze.

Temat „Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe”.

—————————————————————————————————————

94. W dniu 20.02.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasie I b warsztaty pt. „Poznanie stylów uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce”.

Cele: omówienie czynników mających wpływ na naukę (motywacja, style uczenia się, ćwiczenie pamięci, dieta, ruch, sen, wypoczynek, relaks).

—————————————————————————————————————

95. W dniu 21.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Stalach w klasie III gimnazjum warsztaty zawodoznawcze pt. „Moja przyszłość – moja kariera”.

Cel: wsparcie w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli oraz porady zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum.

—————————————————————————————————————

96. W dniu 23.02.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum w Grębowie w klasa III a zajęcia zawodoznawcze pt. „Moje mocne strony i zainteresowania”.

Cele: pobudzenie myślenia twórczego; poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań; budowanie poczucia własnej wartości; wykorzystanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

97. W dniu 21.02.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasa II b warsztaty pt. „Poznanie stylów uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce”.

Cele: omówienie czynników mających wpływ na naukę (motywacja, style uczenia się, ćwiczenie pamięci, dieta, ruch, sen, wypoczynek, relaks).

—————————————————————————————————————

98. W dniu 23.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół w Jadachach klasie I gimnazjum warsztaty pt. „Trenuj umysł! Bądź skuteczny i zmotywowany!”.

Cel: poprawa motywacji, koncentracji i skuteczności uczenia się, zapoznanie ze stylami uczenia się preferowanymi przez uczniów.

—————————————————————————————————————

99. W dniu 26.02.2017r. Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziła w Przedszkolu „Krasnal” w Nowej Dębie konsultacje indywidualne dla rodziców.

—————————————————————————————————————

100. W dniu 28.02.2017r. Ewa Monika Szczeapn (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci w Szkole Podstawowej w Zabrniu.

Po badaniach odbyły się konsultacje dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

101. W dniu 28.02.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) i Urszula Sudoł (psycholog) przeprowadziły przesiewowe badania pod kątem ryzyka dysleksji w Szkole Podstawowej w Zabrniu w klasie II.

Po badaniach odbyły się konsultacje dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

102. W dniu 28.02.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Stalach w klasie III a gimnazjum warsztaty zawodoznawcze pt. „Moja przyszłość – moja kariera”.

Cel: wsparcie w procesie orientacji zawodowej, określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i porady zawodoznawcze dla uczniów.

—————————————————————————————————————

103. W dniu 03.03.2017r Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół w Jadachach klasa V warsztaty pt. „Trenuj umysł! Bądź skuteczny i zmotywowany!”.

Cel: poprawa motywacji, koncentracji i skuteczności uczenia się, zapoznanie ze stylami uczenia się preferowanymi przez uczniów.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

104. W dniu 06.03.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie w klasie VIc zajęcia warsztatowe pt. „Wartość człowieka, tolerancja i szacunek”.

Cele: rozbudzenie myślenia twórczego; uświadomienie znaczenia tolerancji i konsekwencji jej braku; kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

105. W dniu 08.03.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasie I warsztaty pt. „Poznanie stylów uczenia się jako czynników warunkujących powodzenie uczniów w nauce”.

Cele: omówienie czynników mających wpływ na naukę (motywacja, style uczenia się, ćwiczenie pamięci, dieta, ruch, sen, wypoczynek, relaks).

—————————————————————————————————————

106. W dniu 08.03.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum w Skopaniu konsultacje indywidualne i badania zawodoznawcze dla uczniów.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

107. W dniu 08.03.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) wygłosiła w Szkole Podstawowej w Chmielowie prelekcję dla rodziców nt. czynników przyczyniających się do współpracy i integracji środowiska klasowego.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

108. W dniu 09.03.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli w klasie IV zajęcia integracyjne pt. „Zgoda buduje - Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

109. W dniu 09.03.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej W Tarnowskiej Woli w klasie VI zajęcia integracyjne pt. „Zgoda buduje - Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

110. W dniu 14.03.2017r. odbyło się spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

111. W dniu 16.03.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasie I b zajęcia warsztatowe pt. „Wartość człowieka, tolerancja i szacunek”.

Cele: rozbudzenie myślenia twórczego; uświadomienie znaczenia tolerancji i konsekwencji jej braku; kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

—————————————————————————————————————

112. W dniu 14.03.2017r. odbyło się szóste spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

113. W dniu 23.03.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Zabrniu w klasie VI b zajęcia warsztatowe.

Tema: „ Jestem dobrą koleżanka, dobrym kolegą”.

Cele: wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi; rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem; dostrzeganie istoty obdarowywania życzliwością – im więcej dajesz, tym więcej dostajesz.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

114. W dniu 30.03.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim spotkanie dla rodziców z udziałem nauczycieli - wychowawców pt. „Cyberzagrożenie dla dzieci i młodzieży”.

Cel: uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z technologią komputerową i informacyjną, użytkowaniem mediów, gier; uświadomienie czynników ryzyka i chroniących, wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

—————————————————————————————————————

115. W dniu 04.04.2017r. odbyło się siódme spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

116. W dniu 05.04.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Zespole Szkół w Skopaniu w klasie III a zajęcia zawodoznawcze pt. „Moje mocne strony a zainteresowania zawodowe”.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

117. W dniu 07.04.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Zespole Szkół w Stalach w klasie II gimnazjum warsztaty pt. „Styl uczenia się”.

Cele: omówienie czynników mających wpływ na naukę (motywacja, style uczenia się, ćwiczenie pamięci, dieta, ruch, sen, wypoczynek, relaks).

—————————————————————————————————————

118. W dniu 11.04.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziły w Zespole Szkół w Jadachach w klasie IV warsztaty integracyjne pt. „Zgoda buduje”.

Cel warsztatów: poprawa relacji w grupie, wzrost samooceny uczestników, odpowiedzialność i współpraca.

—————————————————————————————————————

119. W dniu 20.04.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli w klasie IV zajęcia warsztatowe pt. „Zgoda buduje - Jak 5 palców jednej ręki” cz. II.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań, tolerancja i życzliwość wobec siebie.

—————————————————————————————————————

120. W dniu 20.04.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli w klasie VI zajęcia warsztatowe pt. „Zgoda buduje - Jak 5 palców jednej ręki” cz. II.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

121. W dniu 20.04.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Zabrniu w klasie V zajęcia warsztatowe pt. „Wartość człowieka, tolerancja i szacunek”.

Cele zajęć: rozbudzenie myślenia twórczego; uświadomienie znaczenia tolerancji i konsekwencji jej braku; kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

122. W dniu 24.04.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli prelekcję z moderowana dyskusją dla rodziców pt. „Cyberzagrożenie dla dzieci i młodzieży”.

Cel: uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z technologią komputerową i informacyjną, użytkowaniem mediów, gier; uświadomienie czynników ryzyka i chroniących, wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

123. W dniu 25.04.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowe w Krawcach prelekcję z moderowana dyskusją dla rodziców pt. „Cyberzagrożenie dla dzieci i młodzieży”.

Cel: uświadomienie rodzicom niebezpieczeństw związanych z technologią komputerową i informacyjną, użytkowaniem mediów, gier; uświadomienie czynników ryzyka i chroniących, wsparcie rodziców w procesie wychowawczym.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

124. W dniu 25.04.2017 r. odbyło się spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów, psychologów i przewodniczących zespołów wychowawczych oraz doradców zawodowych.

PROGRAM spotkania obejmował w szczególności:

1. Przedstawienie wyników pracy sieci – Anna Domagała (koordynator sieci)

2. Prezentacja metod pracy z grupą uczniów na przykładzie zajęć wspierających wybory drogi edukacyjno – zawodowej – prowadzący Arkadiusz Nepelski

3. Studium przypadku – poradnik do rozwiązywania problemów – prowadząca Barbara Bunio (psycholog).

—————————————————————————————————————

125. W dniu 10.05.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie w klasie II b zajęcia warsztatowe pt. „Wartość człowieka, tolerancja i szacunek”.

Cele: rozbudzenie myślenia twórczego; uświadomienie znaczenia tolerancji i konsekwencji jej braku; kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

126. W dniu 11.05.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Skopaniu w klasie V zajęcia warsztatowe pt. „Wartość człowieka, tolerancja i szacunek”.

Cele: rozbudzenie myślenia twórczego; uświadomienie znaczenia tolerancji i konsekwencji jej braku; kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z pedagogiem szkolnym.

—————————————————————————————————————

127. W dniu 15.05.2017r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie w klasie I TB zajęcia warsztatowe pt. Świat wartości i celów życiowych młodzieży u progu edukacji ponadgimnazjalnej”.

—————————————————————————————————————

128. W dniu 15.05.2017r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie w klasie I TJ zajęcia warsztatowe pt. Świat wartości i celów życiowych młodzieży u progu edukacji ponadgimnazjalnej.

—————————————————————————————————————

129. W dniu 17.05.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Anna Urbaniak (logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Krawcach.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

130. W dniu 23.05.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim w klasie VIa zajęcia warsztatowe.

Temat: Jestem dobrą koleżanka, dobrym kolegą”.

Cele: wskazywanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi; rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem; dostrzeganie istoty obdarowywania życzliwością – im więcej dajesz, tym więcej dostajesz.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z wychowawcą klasy.

—————————————————————————————————————

131. W dniu 16.05.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowe w Cyganach prelekcję z moderowana dyskusją dla rodziców pt. „Cyberzagrożenie dla dzieci i młodzieży”.

Cel: promocja poradni i form wsparcia i pomocy uczniom, wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, wskazanie czynników chroniących, niebezpieczeństwo w sieci, cyberzagrożenie, w tym cyberprzemoc.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z nauczycielami.

—————————————————————————————————————

132. W dniu 25.05.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej Tarnowskiej Woli w klasie III zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań, tolerancja i życzliwość wobec siebie.

—————————————————————————————————————

133. W dniu 25.05.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli w klasie V zajęcia integracyjne pt. „Zgoda buduje - Jak 5 palców jednej ręki”.

Cel zajęć poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań, tolerancja i życzliwość wobec siebie.

—————————————————————————————————————

134. W dniu 31.05.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Żupawie w klasie IV zajęcia integracyjne pt. „Jak 5 palców jednej ręki – zgrana klasa”.

Cel: poprawa relacji w grupie rówieśniczej, ochrona przed zachowaniami ryzykownymi.

—————————————————————————————————————

135. W dniu 31.05.2017r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Żupawie w klasie V i VI zajęcia integracyjne pt. „Ja wśród innych. Obraz samego siebie”.

Cel wzmocnienie samooceny, poprawa relacji w grupie, ochrona przed zachowaniami ryzykownymi.

—————————————————————————————————————

136. W dniu 31.05.2017r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zabrniu.

Po badaniach odbyły się konsultacje z wychowawca.

—————————————————————————————————————

137. W dniu 05.06.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Szkole Podstawowe w Skopaniu w kl.asie IV warsztaty antyprzemocowe pt. „Przemoc rówieśnicza”.

—————————————————————————————————————

138. w dniu 05.06.2017r. Lidia Małobęcka-Puka (pedagog) przeprowadziła w Gimnazjum w Skopaniu w klasie II warsztaty antyprzemocowe pt. „Przemoc rówieśnicza”.

—————————————————————————————————————

139. W dniu 13.06.2017 r. odbyło się trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i przewodniczących zespołów wychowawczych.

W ramach spotkania uczestnicy sieci dzieli się swoją wiedza i doświadczeniem.

1. „Rola konsekwencji w kształtowaniu właściwych zachowań uczniów.” –Maria Mazur – pedagog Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

2. Prezentacja gier edukacyjnych dla dzieci szkół podstawowych. Przedstawienie oferty przez pana Roberta Siatka

3. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi –Ewa Monika Szczepan (p.o. dyrektora Poradni).

4. Wystawa książek , publikacji z zakresu doskonalenia warsztatu pracy pedagogów, psychologów i nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

5. Podsumowanie pracy sieci i realizacji zamierzonych celów– Anna Domagała (koordynator sieci).

—————————————————————————————————————

140. W dniu 14.06.2017r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły szkolenie rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Temat obejmował zagadnienia związane ze specyfiką funkcjonowania dziecka z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera

—————————————————————————————————————

141. W dniu 10.07.2017r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła w Ochotniczym Hufcu Pracy w Tarnobrzegu doradztwo indywidualne w ramach Akcji Lato w OHP przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie”.

—————————————————————————————————————

SIEĆ to statek,

na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

W dniu 07.02.2017r. podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu rozpoczęła pracę sieć współpracy i samodoskonalenia utworzona dla pedagogów, psychologów i przewodniczących zespołów wychowawczych ze szkół oraz placówek powiatu tarnobrzeskiego. Uczestnicy sieci do wakacji pracowali nad doskonaleniem pracy psychologiczno – pedagogicznej szkole. Koordynatorem sieci jest Anna Domagała

Podczas I spotkania gościliśmy Pana Dariusza Bździkota kierownika tarnobrzeskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Prace sieci rozpoczęły dwa wykłady, które wygłosiły Lidia Małobęcka – Puka i Katarzyna Tadra na temat: „Samookaleczenia i ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia

Uczestniczy sieci mogą pobrać prezentacje z platformy www.doskonaleniewsieci.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z poradnikami opublikowanymi na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania wybrano zgodnie z zaleceniami KO w Rzeszowie, aby zapoznać nauczycieli z tak ważnymi problemami, które w ostatnich latach znacznie narastają. Tematyka wpisuje się także w obchodzony 1 marca Światowy Dzień Świadomości Autoagresji.

Celem obchodów jest propagowanie działań na rzecz rozpoznawania i niesienia pomocy osobom zmagającym się z problemem fizycznej i psychicznej autoagresji, w tym także samookaleczeń. W tym dniu pomarańczowa wstążka jest znakiem solidarności z tymi osobami, a biało – pomarańczowa z osobami, które podejmują działania pomocowe.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 25.04.2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu odbyło się drugie spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

PROGRAM spotkania obejmował w szczególności:

1. Przedstawienie wyników pracy sieci – Anna Domagała – koordynator sieci

2. Prezentacja metod pracy z grupą uczniów na przykładzie zajęć wspierających wybory drogi edukacyjno – zawodowej – prowadzący Arkadiusz Nepelski

3. Studium przypadku – poradnik do rozwiązywania problemów – prowadząca Barbara Bunio.

4. Dyskusja uczestników sieci.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy szkolni, przewodniczący zespołów wychowawczych oraz osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w szkołach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i aktywność w sieci.

————————————————————————————————————————-

W dniu 13.06.2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego miało miejsce trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i przewodniczących zespołów wychowawczych.

W ramach spotkania uczestnicy sieci dzieli się swoją wiedza i doświadczeniem.

1. „Rola konsekwencji w kształtowaniu właściwych zachowań uczniów.” – pani Maria Mazur – pedagog Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

2. Prezentacja gier edukacyjnych dla dzieci szkół podstawowych. Przedstawienie oferty przez pana Roberta Siatka

3. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi – pani Ewa Monika Szczepan – p.o. dyrektora Poradni.

4. Wystawa książek , publikacji z zakresu doskonalenia warsztatu pracy pedagogów, psychologów i nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

5. Podsumowanie pracy sieci i realizacji zamierzonych celów– pani Anna Domagała – koordynator.

6. Ankieta ewaluacyjna i rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w sieci współpracy samokształcenia.

7. Dyskusja na temat dalszej współpracy w sieci i pożegnanie uczestników sieci.

Za pół roku wspólnej pracy, dzielenie się wiedzą i pomysłami serdecznie wszystkim nauczycielom DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do dalszej pracy w roku szkolnym 2017/2018.

Życzymy miłych WAKACJI, słońca i wypoczynku!!!

————————————————————————————————————————————————————————————-

Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie odbyło się sześć spotkań nauczycieli z gmin powiatu tarnobrzeskiego na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania było:

-wypracowanie zasad współpracy

-wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.

Dyrektor i pracownicy Poradni serdecznie dziękują nauczycielom za udział w spotkaniach i wypracowanie materiałów przydatnych do pracy z dzieckiem ze SPE.

Informujemy, że na pocztę emailowa szkół i przedszkoli przesłaliśmy pierwszą część materiałów.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół  za udostępnienie sal i serdeczne przyjęcie:

- Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 2 w Nowej Debie Pani Iwonie Strojek i Panu Mariuszowi  Wołoszowi

- Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim Pani Marii Pietrzyk i Pani Renacie Malinowskiej

- Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – Pani Krystynie Chmura i Pani Krystynie Hadryś

- Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzycach Panu Krzysztofowi Komórkiewiczowi

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w Nowej Dębie Pani Ewie Markowicz

- Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu Pani Marzennie Lasek i Pani Marioli Nowak

Ewa Jaworska

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Nowej Dębie

————————————————————————————————————————————————————————————————————–