ARCHIWUM 2016/2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DYREKTOR

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W NOWEJ DĘBIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

Miejsce wykonywania pracy: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowej Dębie

Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godz. tygodniowo)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne na stanowisko Głównego księgowego:

nabor-na-stanowisko-glownego-ksiegowego-w-ppp-w-nowej-debie

——————————————————————————————————————————————————————————–

SIEĆ to statek,

na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

W dniu 07.02.2017r. podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu rozpoczęła pracę sieć współpracy i samodoskonalenia utworzona dla pedagogów, psychologów i przewodniczących zespołów wychowawczych ze szkół oraz placówek powiatu tarnobrzeskiego. Uczestnicy sieci do wakacji będą pracować nad doskonaleniem pracy psychologiczno – pedagogicznej szkole. Koordynatorem sieci jest Anna Domagała

Gościliśmy Pana Dariusza Bździkota kierownika tarnobrzeskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Prace sieci rozpoczęły dwa wykłady, które wygłosiły Lidia Małobęcka – Puka i Katarzyna Tadra na temat: „Samookaleczenia i ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia

Uczestniczy sieci (po zalogowaniu) mogą pobrać prezentacje z platformy www.doskonaleniewsieci.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z poradnikami opublikowanymi na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania wybrano zgodnie z zaleceniami KO w Rzeszowie, aby zapoznać nauczycieli z tak ważnymi problemami, które w ostatnich latach znacznie narastają. Tematyka wpisuje się także w obchodzony 1 marca Światowy Dzień Świadomości Autoagresji.

Celem obchodów jest propagowanie działań na rzecz rozpoznawania i niesienia pomocy osobom zmagającym się z problemem fizycznej i psychicznej autoagresji, w tym także samookaleczeń. W tym dniu pomarańczowa wstążka jest znakiem solidarności z tymi osobami, a biało – pomarańczowa z osobami, które podejmują działania pomocowe.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dniu 25.04.2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu odbyło się drugie spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia.

PROGRAM spotkania obejmował w szczególności:

1. Przedstawienie wyników pracy sieci – Anna Domagała – koordynator sieci

2. Prezentacja metod pracy z grupą uczniów na przykładzie zajęć wspierających wybory drogi edukacyjno – zawodowej – prowadzący Arkadiusz Nepelski

3. Studium przypadku – poradnik do rozwiązywania problemów – prowadząca Barbara Bunio.

4. Dyskusja uczestników sieci.

W spotkaniu wzięli udział pedagodzy szkolni, przewodniczący zespołów wychowawczych oraz osoby zajmujące się doradztwem zawodowym w szkołach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i aktywność w sieci.

————————————————————————————————————————-

W dniu 13.06.2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego miało miejsce trzecie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i przewodniczących zespołów wychowawczych.

W ramach spotkania uczestnicy sieci dzieli się swoją wiedza i doświadczeniem.

1. „Rola konsekwencji w kształtowaniu właściwych zachowań uczniów.” – pani Maria Mazur – pedagog Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

2. Prezentacja gier edukacyjnych dla dzieci szkół podstawowych. Przedstawienie oferty przez pana Roberta Siatka

3. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi – pani Ewa Monika Szczepan – p.o. dyrektora Poradni.

4. Wystawa książek , publikacji z zakresu doskonalenia warsztatu pracy pedagogów, psychologów i nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

5. Podsumowanie pracy sieci i realizacji zamierzonych celów– pani Anna Domagała – koordynator.

6. Ankieta ewaluacyjna i rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w sieci współpracy samokształcenia.

7. Dyskusja na temat dalszej współpracy w sieci i pożegnanie uczestników sieci.

Za pół roku wspólnej pracy, dzielenie się wiedzą i pomysłami serdecznie wszystkim nauczycielom DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do dalszej pracy w roku szkolnym 2017/2018.

Życzymy miłych WAKACJI, słońca i wypoczynku!!!

————————————————————————————————————————————————————————————-

Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie odbyło się sześć spotkań nauczycieli z gmin powiatu tarnobrzeskiego na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Celem spotkania było:

-wypracowanie zasad współpracy

-wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.

Dyrektor i pracownicy Poradni serdecznie dziękują nauczycielom za udział w spotkaniach i wypracowanie materiałów przydatnych do pracy z dzieckiem ze SPE.

Informujemy, że na pocztę emailowa szkół i przedszkoli przesłaliśmy pierwszą część materiałów.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół  za udostępnienie sal i serdeczne przyjęcie:

- Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 2 w Nowej Debie Pani Iwonie Strojek i Panu Mariuszowi  Wołoszowi

- Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim Pani Marii Pietrzyk i Pani Renacie Malinowskiej

- Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – Pani Krystynie Chmura i Pani Krystynie Hadryś

- Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzycach Panu Krzysztofowi Komórkiewiczowi

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w Nowej Dębie Pani Ewie Markowicz

- Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu Pani Marzennie Lasek i Pani Marioli Nowak

Ewa Jaworska

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

w Nowej Dębie

————————————————————————————————————————————————————————————————————–


„Tyle w nas dobrego,

Ile pozostawimy w sercach innych ludzi…”

W dniu 01.12.2016r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, w związku z odejściem na emeryturę Dyrektor Poradni Pani Ewy Jaworskiej. Podczas spotkania obecni byli wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Krzysztof Pitra oraz Radni Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Marek Zięba i Pan Wojciech Gruszka, którzy złożyli podziękowania za 25 lat pełnienia obowiązków dyrektora Poradni - za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju placówki i środowiska.

Pan wicestarosta przekazał akt powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Dębie Pani Ewie Monice Szczepan, która dotychczas zatrudniona była na stanowisku pedagoga - logopedy.

Droga nam Pani Dyrektor!

Dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, za udzielane nam wsparcie i pomoc

w inspirowaniu nas do podejmowania nowych wyzwań.

Na nowym etapie życia życzymy

satysfakcji z licznych dokonań

oraz odkrycia nowych dróg do realizacji swoich ambicji, planów i marzeń.

.

roze1

Z wyrazami wdzięczności

pracownicy PPP w Nowej Dębie

——————————————————————————————————————————————————————————–

Z A P R O S Z E N I E

DO UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Pole tekstowe: SIEĆ to statek,  na którym nie ma pasażerów,  wszyscy jesteśmy załogą Mamy przyjemność poinformować, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie tworzy sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych oraz nauczycieli

z powiatu tarnobrzeskiego.

Tematyka sieci: Doskonalenie pracy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

Sieć to przede wszystkim platforma wzajemnego wsparcia w obliczu pojawiających się wyzwań, szansa na bieżący kontakt oraz na poszerzenie perspektywy, z jakiej patrzy się na własną szkołę i środowisko.

Pracę rozpoczniemy od wykładów, które poprowadzą

Lidia Małobęcka – Puka i Katarzyna Tadra na temat:

„Samookaleczenia i ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży

– rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia”

w dniu 07.02.2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego,

ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Anna Domagała- koordynator sieci- telefon  15 846 28 45 w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 – 16.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w pierwszym spotkaniu do dnia 30.01.2017r.

Zachęcamy do współpracy w ramach utworzonej sieci współpracy i samokształcenia.

Prace sieci będą odbywać się na platformie ORE www.doskonaleniewsieci.pl i podczas osobistych spotkań członków sieci.

Z poważaniem

Ewa Monika Szczepan

p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

—————————————————————————————————————————————————————————————————