2015/2016

2015/2016

—————————————————————————————————————

W dniu 20.05.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły szkolenie oraz warsztaty dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz Przedszkola w Sokolnikach.

TEMAT SZKOLENIA: Jestem nauczycielem ucznia z dysleksją…

CELE:

- zapoznanie z patomechanizmami powstawania zaburzeń dyslektycznych

- przybliżenie procedury diagnozowanie dysleksji rozwojowej i dyskalkulii w Poradni

- zastosowanie testów pedagogicznych i psychologicznych.

- wypracowanie sposobów pomocy uczniowi z dysleksją nad przezwyciężeniem problemów w czytaniu, pisaniu i liczeniu

- ćwiczenie w analizie dokumentacji Poradni

- ćwiczenia w doborze odpowiednich sposobów dostosowania wymagań dydaktycznych w edukacji uczniów dyslektycznych

—————————————————————————————————————

W dniu 17.05.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia iprofilaktyczne dla uczniów klasy III i V Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat spotkania: „Smak życia – bądźmy wolni od nałogów”.

Cele zajęć:

- wyrobienie postaw bezpieczeństwa

- szukania wsparcia u zaufanych osób

- skuteczna odmowa

- konsekwencje użycia substancji uzależniających, w tym dopalaczy i narkotyków.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.05.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia iprofilaktyczne dla uczniów klasy O, I, II Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat spotkania: „Smak życia – zdrowie i bezpieczeństwo”.

Cele zajęć:

- wyrobienie postaw bezpieczeństwa

- szukania wsparcia u zaufanych osób

- konsekwencje użycia substancji uzależniających, w tym dopalaczy i narkotyków.

Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 06.05.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Żupawie.

Temat spotkania: „Jak pięć palców jednej ręki”.

Cele zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————

W dniu 06.05.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Żupawie.

Temat: Razem Raźniej – Jak pięć palców jednej ręki.

Cele:

-kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy,

- zwiększenie uczucia solidarności grupowej,

- zdobywanie orientacji na temat tego, jak się jest spostrzeganym przez innych

-poprawa komunikacji relacji rówieśniczych

—————————————————————————————————————

W dniu 06.05.2016r. Anna Domagała (pedagog) prowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Skopaniu.

Temat warsztatów: „Moja mocne strony i zainteresowania a wybór zawodu”.

—————————————————————————————————————

W dniu 29.04.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów klasy V w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat spotkania: „Jak pięć palców jednej ręki”.

Cele zajęć: poprawa integracji i komunikacji w grupie rówieśniczej, wsparcie działań motywujących do konstruktywnych zmian zachowań.

—————————————————————————————————————

W dniu 29.04.2016r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Żupawie.

Temat: Nie pękaj! Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

Cele:

- przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

- kształtowanie umiejętności wyrażania trudnych emocji

- uczenie akceptowanych form radzenia sobie ze złością

- kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy,

- poprawa komunikacji relacji rówieśniczych

—————————————————————————————————————

W dniu 29.04.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziła zajęcia integracyjne dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Żupawie.

Temat: Razem raźniej – Jak pięć palców jednej ręki!

Cele:

- kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy

- zwiększenie uczucia solidarności grupowej

- zdobywanie orientacji na temat tego, jak się jest postrzeganym przez innych

- poprawa komunikacji w relacjach rówieśniczych

—————————————————————————————————————

W dniu 29.04.2016r. Barbara Bunio (pedagog) przeprowadziła indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Żupawie.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.04.2016r. Anna Domagała (pedagog) prowadziła warsztaty zawodoznawcze oraz konsultacje indywidualne zawodoznawcze dla uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Grębowie.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.04.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) prowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I - IV w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat: Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą.

Cele:

- wskazanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi

- rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem (im więcej dajesz, tym więcej dostajesz).

—————————————————————————————————————

W dniu 14.04.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) prowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy IV w Zespole Szkół w Skopaniu (klasy I – IV).

Temat: Jestem dobrą koleżanką, dobrym kolegą.

Cele:

- wskazanie zachowań i słów sprzyjających tworzeniu relacji z innymi

- rozumienie znaczenia obdarowywania życzliwością, dobrocią, uśmiechem (im więcej dajesz, tym więcej dostajesz).

—————————————————————————————————————

W dniu 30.03.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 i nr 4 (pilotaż uzupełniający).

—————————————————————————————————————

W dniu 16.03.2016r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie z rodzicami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślęzakach.

Temat spotkania: Poznanie czynników warunkujących powodzenie uczniów na sprawdzianach..

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania:

- czynniki mające wpływ na naukę dzieci

- ćwiczenia pamięci, motywowanie, zasady dot. zdrowego trybu życia (dieta, ruch, odpoczynek, sen)

—————————————————————————————————————

W dniu 16.03.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci w Szkole Podstawowej w Zabrniu.

Po badaniach odbyły się konsultacje z rodzicami.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.03.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) prowadziła konsultacje indywidualne uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Skopaniu.

—————————————————————————————————————

W dniu 10.03.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły indywidualne spotkania konsultacyjne dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola i Przedszkola “Ochronki” w Baranowie Sandomierskim oraz ich nauczycieli

Cele:

- przybliżenie tematyki dojrzałości szkolnej

- wsparcie rodziców w decyzjach dotyczących obowiązku szkolnego.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.03.2016r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła pogadankę dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola i Przedszkola “Ochronki” w Baranowie Sandomierskim.

Temat spotkania: Znaczenie rozwoju mowy dla osiągnięcia gotowości szkolnej.

Cele:

- zaprezentowanie kryteriów gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole w kontekście rozwoju mowy

-zapoznanie z symptomami opóźnionego rozwoju mowy

- omówienie sposobów wsparcia u dziecka przedszkolnego rozwoju mowy i komunikacji

—————————————————————————————————————

W dniu 09.03.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog) wygłosiła pogadankę dla rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola i Przedszkola “Ochronki” w Baranowie Sandomierskim.

Temat spotkania: Dojrzałość szkolna mojego dziecka. Decyzje rodziców: przedszkole czy szkoła?

Cele:

- przybliżenie tematyki dojrzałości szkolnej

- wsparcie rodziców w decyzjach dotyczących obowiązku szkolnego.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.03.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.03.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat warsztatów: Dobry start w przyszłość.

Cel spotkania:

- wspieranie uczniów w procesie orientacji zawodowej

- określenie czynników istotnych w przyszłych decyzjach zawodowych.

Po warsztatach odbyły się indywidualne konsultacje.

—————————————————————————————————————

W dniu 03.02.2016r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie z rodzicami Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślęzakach.

Temat spotkania: Rola rodziców w procesie wychowania.

Zagadnienia poruszane w trakcie spotkania:

- czynniki mające wpływ na rozwój dziecka

- wartości przekazywane dzieciom

- podstawowe zasady wychowania

—————————————————————————————————————

W dniu 03.02.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 w grupie 4  latków.

—————————————————————————————————————

W dniu 01.02.2016r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) prowadziła warsztaty zawodoznawcze dla rodziców uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Skopaniu.

Temat warsztatów: Trafny wybór zawodu. jak wspomóc swoje dziecko w podjęciu decyzji o dalszej drodze zawodowej.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.01.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 w grupie 6 i 7  latków.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy VI w Zespole Szkół w Ślęzakach.

Temat spotkania: „Dopalacze?… to nie dla mnie”.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy gimnazjalnych w Zespole Szkół w Ślęzakach.

Temat spotkania: „Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”.

Celem było zapoznanie uczniów z konsekwencjami używania dopalaczy i innych substancji uzależniających oraz praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot.uzależnień. Spotkanie miało formę warsztatową, moderowaną dyskusją na podstawie filmu pt.: „Rola rodziny w profilaktyce”.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.01.2016r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła spotkanie profilaktyczne dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat spotkania: „Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze i e-papierosy”.

Cel spotkania:

- zapoznanie z konsekwencjami użycia dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych

- omówienie roli rodziców w przeciwdziałaniu uzależnieniom

- omówienie niepokojących objawów użycia substancji uzależniających

- omówienie czynników chroniących w profilaktyce uzależnień.

Spotkanie miało formę warsztatową, moderowaną dyskusją na podstawie filmu pt.: „Rola rodziny w profilaktyce”.

Udział wzięli nauczyciele.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.01.2016r. Anna Domagała (pedagog) prowadziła warsztaty zawodoznawcze oraz konsultacje indywidualne zawodoznawcze dla uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Grębowie.

Temat warsztatów: „Moja mocne strony i zainteresowania a wybór zawodu”.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.01.2016r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 1 w grupie 5 i 6  latków.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.12.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu Nowej Dębie nr 4 w grupie 4 i 5 – latków.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.12.2015r. Anna Domagała (pedagog) prowadziła warsztaty zawodoznawcze oraz konsultacje indywidualne zawodoznawcze dla uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Grębowie.

Temat warsztatów: „Moja mocne strony i zainteresowania a wybór zawodu”.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.12.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów klasy II Gimnazjum w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat warsztatów: „Umiejętności przydatne w kontaktach z innymi”.

Cele:

- zapoznanie z zasadami dobrej i skutecznej komunikacji

- trening umiejętności interpersonalnych

- rozróżnianie postaw agresywnych, uległych i asertywnych

- ćwiczenie komunikatów asertywnych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli

—————————————————————————————————————

W dniu 02.12.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chmielowie.

Po badaniach odbyły się konsultacje z nauczycielami i rodzicami.

—————————————————————————————————————

W dniu 01.12.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: Moja przyszłość – moja kariera. Dobry start w przyszłość

Cel spotkania: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 21.11.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Sokolnikach.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.11.2015r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) wygłosiła wykład dla rodziców uczniów klas I Szkoły Podstawowej w ZSO w Nowej Dębie

Temat spotkania: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci?

Cele spotkania:

- zapoznanie rodziców z czynnikami wpływającymi na osiąganie dobrych wyników w nauce

- omówienie symptomów trudności w nauce

- przybliżenie sposobów pomocy dzieciom w domu i wpływania na wzmacnianie motywacji poznawczej

- zaprezentowanie pomocy dydaktycznych wspierających naukę czytania i pisania

- zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

—————————————————————————————————————

W dniu 17.11.2015r. Anna Domagała (pedagog) prowadziła konsultacje indywidualne dla rodzica i pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Skopaniu.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.11.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziły warsztat oraz wygłosiły prelekcję dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie nt.: „Specyfika pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej”.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.11.2015r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe z rodzicami uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: Rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym

Cele spotkania:

- wyjaśnienie rodzicom, na czym polega proces adaptacji do klasy pierwszej

- dzieciom zasad panujących i obowiązujących w szkole

- uświadomienie rodzicom znaczenia współpracy rodziny ze szkołą

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————

W dniu 16.11.2015r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) wygłosiła wykład dla rodziców uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie

Temat spotkania: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci?

Cele spotkania:

- zapoznanie rodziców z czynnikami warunkującymi osiąganie sukcesów w edukacji

- omówienie symptomów trudności w nauce

- przybliżenie sposobów pomocy dzieciom w edukacji w przypadku niepowodzeń szkolnych

- zapoznanie z ofertą poradni w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————

W dniu 13.11.2015r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziła warsztaty integracyjne dla uczniów klas Ia i Ib gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Temat zajęć: Razem raźniej – Jak pięć palców jednej ręki!

Cele zajęć:

- konsolidacja grupy klasowej,

- kształtowanie pełnego uczestnictwa w życiu grupy,

- zwiększenie uczucia solidarności grupowej,

- zdobywanie orientacji na temat tego, jak się jest postrzeganym przez innych.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.11.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkole Ochronce w Baranowie Sandomierskim.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.10.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym przez Szkole Podstawowej w Wydrzy oraz z w Przedszkolu w Grębowie (c.d.)

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 21.10.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.10.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas Ia Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Grupa bawi, uczy i wspiera”.

Cel warsztatów: integracja grupy i samopoznanie, poprawa realcji osobowych, współpraca i współdziałanie wśród rówieśników

—————————————————————————————————————

W dniu 30.09.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w klasach Ia i Ib Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.09.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym przez Szkole Podstawowej w Jadachach.

Po badaniach odbyły się konsultacje z nauczycielami.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.09.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6–latków w Przedszkolu w Grębowie.

Po badaniach odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców

—————————————————————————————————————