2014/2015

—————————————————————————————————————

W dniu 19.06.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 12. i 13. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.05.2015r. odbyło się jedenaste spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 02.06.2014r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły warsztatów integracyjne dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Temat zajęć: Razem raźniej – Jak pięć palców jednej ręki!

Cele zajęć: integracja zespołu klasowego, ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych oraz respektowania norm zasad obowiązujących w grupie.

—————————————————————————————————————

W dniu 29.05.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 10. i 11. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.05.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 8. i 9. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.05.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w klasie I Ginazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat zajęć: Rzecz o integracji i tolerancji

—————————————————————————————————————

W dniu 20.05.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziła warsztatów kreatywnego myślenia dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat zajęć: Fitness dla mózgu, czyli dlaczego wart być twórczym”

Cel zajęć: ukazanie zalet kreatywności we współczesnych realiach życia, pobudzenie kreatywności w myśleniu usprawnianiu funkcji mózgu, ćwiczenie twórczego myślenia.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.05.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 7. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 06.05.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Żupawie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 05.05.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty integracyjne dla uczniów klasy V w ZSiP w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Jesteśmy razem - jak 5 palców jednej ręki”

Cel warsztatów: Budowa relacji i zaufania w grupie rówieśniczej, samopoznanie, integracja grupy.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.05.2015r. odbyło się dziesiąte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 29.04.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.04.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 6. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.04.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.04.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 5. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.04.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.04.2015r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie metodą wykładowo – warszatatową dla rodziców Szkoły Podstawowej w Furmanach.

Temat zajęć: „Radzenie sobie z przemocą wśród dzieci – NIE! PRZEMOCY”

Cel zajęć: przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym, wymuszeniom i przezwiskom; zintegrowanie klasy

—————————————————————————————————————

W dniu 14.04.2015r. odbyło się dziewiąte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 10.04.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 4. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 01.04.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie (grupa 4 – latków).

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 31.03.2015r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty integracyjne dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Furmanach.

Temat zajęć: „ NIE! PRZEMOCY”

Cel zajęć: przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym, wymuszeniom i przezwiskom; zintegrowanie klasy

—————————————————————————————————————

W dniu 27.03.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 3. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.03.2015r. odbyło się dziewiąte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 21.03.2015r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) zorganizowała WARSZTATY COACHINGOWE szkolenie dla pracowników poradni i pedagogów szkolnych.

Temat: Coachingowe metody budowania relacji z rodzicami i uczniem”

Warsztaty prowadziła pani Urszula Tarnawska reprezentująca Stowarzyszenie Business Coaching Polska .

Podczas warsztatu omówiono następujące tematy:

1. Relacje zawodowe z pracownikami i klientami Poradni

2. Funkcjonowanie w relacjach

3. Własne zasoby do budowania lepszych relacji

4. Ograniczenia w budowaniu relacji

5. Sposoby doskonalenia relacji

—————————————————————————————————————

W dniu 20.03.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty integracyjne dla uczniów klasy V w Szkole Podstawowej w Rozalinie.

Temat warsztatów: „Jesteśmy razem - jak 5 palców jednej ręki”

Cel warsztatów: Budowa relacji i zaufania w grupie rówieśniczej, samopoznanie, integracja grupy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.03.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 2. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.03.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych (3 i 4 – latki) w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chmielowie.

Po badaniach odbyło się spotkanie z rodzicami.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.03.2015r. odbyło się ósme spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 13.03.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły część 1. Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.03.2015r. Ewa Jaworska (pedagog) zorganizowała szkolenie połączone z warsztatami dla pracowników poradni na temat: Diagnoza dziecka małego metodą PEP - R”

—————————————————————————————————————

W dniu 09.03.2015r. Anna Domagała (pedagog) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy I szkoły zawodowej i III technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

Temat zajęć: „Planuję swoją ścieżkę kształcenia”

—————————————————————————————————————

W dniu 06.03.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla gimnazjalistów klasy III w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat warsztatów: Moja przyszłość – moja kariera

Cel spotkania: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 05.03.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła spotkanie dla rodziców gimnazjalistów klas I - III w ZS w Sokolnikach na temat: Alkohol i inne substancje uzależniające, w tym dopalacze, leki i e-papierosy”

„Rola rodziny w profilaktyce. Zachowania ryzykowne młodzieży.

Cel działań: wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, uświadomienie roli rodziny w profilaktyce uzależnień, zasygnalizowanie zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież w tym okresie.

Po warsztatach odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców i nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.03.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne dzieci przedszkolnych i uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Jamnicy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczyciel i i rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 03.03.2015r. odbyło się siódme spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 27.02.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat warsztatów: „Jesteśmy razem - jak 5 palców jednej ręki”

Cel warsztatów: Budowa relacji i zaufania w grupie rówieśniczej, samopoznanie, integracja grupy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.02.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla gimnazjalistów klasy III w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: Moja przyszłość – moja kariera

Cel spotkania: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.02.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w klasach Ia i Ib Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.02.2015r. odbyło się szóste spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła pogadankę dla rodziców gimnazjalistów klas I - III w ZS w Skopaniu na temat: „Rola rodziny w profilaktyce. Zachowania ryzykowne. Przemoc i przeciwdziałanie jej formom. Alkohol i inne substancje uzależniające.”

Dodatkowo zorganizowano na terenie szkoły konsultacje indywidualne dla rodziców.

Cel działań: wsparcie rodziców w procesie wychowawczym, uświadomienie roli rodziny w profilaktyce uzależnień, zasygnalizowanie zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież w tym okresie.

—————————————————————————————————————

W dniu 30.01.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Cyganach.

Temat spotkania: Jak ograniczyć zachowania agresywne u dzieci metodami wychowawczymi”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców. Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.01.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Baranowie Sandomierskim.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.01.2015r. Barbara Bunio (psycholog ) przeprowadziła warsztaty dla rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy.

Temat spotkania: Jak ograniczyć zachowania agresywne u dzieci metodami wychowawczymi”.

Po spotkaniu Barbara Bunio (psycholog) i Anna Domagała (pedagog) przeprowadziły konsultacje indywidualne dla rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy. Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2015r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat: Jak nauczyć dziecko rozsądnie korzystać z multimediów?”.

Cel spotkania: zapoznanie rodziców z oddziaływaniem mediów na dzieci, omówienie symptomów uzależnień od mass mediów, przybliżenie sposobów uczenia dzieci rozsądnego korzystania z multimediów.

Przed spotkaniem odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami. Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2015r. Barbara Bunio (psycholog) odbyła spotkania w Zespole Szkół nr 3 w Nowej Dębie z nauczycielami uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.01.2015r. Katarzyna Tadra (pedagog doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IIIa i IIIb Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: Moja przyszłość – moja kariera

Cel spotkania: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.01.2015r. Anna Domagała (pedagog) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Gębowie.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.01.2015r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

Temat warsztatów: „Nauka – ależ to proste?”

—————————————————————————————————————

W dniu 16.01.2015r. Barbara Bunio (psycholog) odbyła spotkania z nauczycielami i rodzicami ucznia klasy „0”w Zespole Szkół w Stalach.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.01.2015r. Anna Domagała (pedagog) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Stalach .

Temat zajęć: Moje mocne strony i zainteresowania

Cel zajęć: zachęcenie uczniów do świadomego planowania dalszej ścieżki kariery oraz zapoznanie z systemem szkolnictwa i sytuacją na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.01.2015r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klasy II i III gimnazjum w Zespole Szkół w Stalach .

Temat zajęć: Jestem asertywny, a nie agresywny

Cel zajęć: przybliżenie różnicy pomiędzy zachowaniem agresywnym a asertywnym oraz ćwiczenie umiejętności wyrażania swojego zdania oraz bezpośredniego wyrażania emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób.

—————————————————————————————————————

W dniu 14.01.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym przez Szkole Podstawowej w Jadachach.

Po badaniach odbyły się konsultacje z rodzicami.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.01.2015r. odbyło się piąte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 09.01.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie popołudniowej w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 07.01.2015r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkole Ochronce w Baranowie Sandomierskim.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.12.2014r. Barbara Bunio (psycholog ) przeprowadziła warsztaty adaptacyjno – integracyjne dla uczniów klasy Ib Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Baranowie Sandomierskim.

Cele zajęć: integracja zespołu klasowego, adaptacja dzieci do warunków szkoły, ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych oraz respektowania norm zasad obowiązujących w grupie.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.12.2014r. Barbara Bunio (psycholog ) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) wzięły udział w interwencji w Zespole Szkół w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.12.2014r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 03.12.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne Szkole Podstawowej w Sokolnikach.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.11.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IIIa i IIIb gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Dopalacze? – to nie dla mnie”.

Cel warsztatów: Zapoznanie z konsekwencjami użycia dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.11.2014r. Anna Domagała (pedagog) i Barbara Bunio (psycholog) prowadziły konsultacje indywidualne dla rodziców w Zespole Szkół w Skopaniu.

Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

Cel konsultacji: zwiększenie świadomości wychowawczej rodziców i możliwość skorzystania z pomocy specjalistów.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.11.2014r. Ewa Jaworska (dyrektor PPP) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły szkolenie i warsztaty dla nauczycieli Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat szkolenia: Procedury wydawania orzeczeń i opinii przez poradnię. Interpretacja dokumentów i realizacja wskazań.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.11.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję połączoną z warsztatami dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci ?”.

—————————————————————————————————————

W dniu 19.11.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 – latków w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.11.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas Ia i Ib gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Dopalacze? – to nie dla mnie”.

Cel warsztatów: Zapoznanie z konsekwencjami użycia dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Praca nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dot. uzależnień.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.11.2014r. Anna Domagała (pedagog) zorganizowała WARSZTATY COACHINGOWE szkolenie dla pedagogów , psychologów i osób zainteresowanych .

Temat: Zastosowanie coachingu w pracy, zarządzaniu sobą i swoimi pracownikami”

Warsztaty prowadziła pani Urszula Tarnawska reprezentująca Stowarzyszenie Business Coaching Polska .

Podczas warsztatu omówiono następujące tematy:

1. Czym jest coaching i w jakich sytuacjach go stosujemy?

2. Z czym najczęściej mylony jest coaching, czyli dlaczego szkolenie to nie to samo co coaching?

3. Jakie są podstawowe zasady coachingu?

4. Najczęściej stosowane modele coachingowe i techniki pracy z drugim człowiekiem.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.11.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty z rodzicami uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Jak pomóc dziecka w adaptacji do warunków szkolnych w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami. Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

W dniu 06. 11.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego w Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w wieku 5 – 7 lat”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami. Konsultacje dotyczyły zgłaszanych przez rodziców problemów ich dzieci o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.11.2014r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 03.11.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy II (grupa 1) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Jak skutecznie się uczyć?”

W dniu 03.11.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy I (grupa 2) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Nauka – ależ to proste?”

—————————————————————————————————————

W dniu 28.10.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy V Zespołu Szkół w Chmielowie

Temat warsztatów: „Jesteśmy razem - jak 5 palców jednej ręki”

Cel warsztatów: Budowa relacji i zaufania w grupie rówieśniczej, samopoznanie, integracja grupy.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.10.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6–latków w Przedszkolu w Grębowie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli i rodziców.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.10.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klas I, II, III Szkoły Podstawowej w Chmielowie.

Temat warsztatów: „Wspieranie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.10.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy II (grupa 2) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Jak skutecznie się uczyć?”

—————————————————————————————————————

W dniu 22.10.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy I (grupa 1) w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Nauka – ależ to proste?”

—————————————————————————————————————

W dniu 22.10.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sokolnikach.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.10.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 6 – latków w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 07.10.2014r. odbyło się drugie spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

W dniu 24.09.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wydrzy.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne dla nauczycieli.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.09.2014r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli. Spotkanie poprowadziła Lidia Małobęcka - Puka (pedagog).

—————————————————————————————————————

Logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie zajmują się wczesną diagnozą i terapią logopedyczną.

W roku szkolnym 2014/2015 w trakcie 18 pilotaży logopedycznych przeprowadzonych w placówkach naszego powiatu logopedzi przebadali 340 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w młodszym wieku szkolnym. W wyniku przeprowadzonych przesiewowych badań logopedycznych wyłoniono grupę dzieci wymagających specjalistycznej pomocy logopedycznej lub medycznej.

- U 165 dzieci zdiagnozowano wady wymowy wymagające podjęcie terapii logopedycznej.

- 37 dzieci skierowano do konsultacji ortodontycznej.

- 6 dzieci wymaga konsultacji laryngologicznej

- 40 uczniów wymaga wsparcia w utrwalaniu prawidłowych wzorców wymowy pod kontrolą nauczyciela lub rodzica

—————————————————————————————————————

W roku szkolnym 2013/2014 w trakcie 21 pilotaży logopedycznych przeprowadzonych w placówkach naszego powiatu logopedzi przebadali 416 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w młodszym wieku szkolnym. W wyniku przeprowadzonych przesiewowych badań logopedycznych wyłoniono grupę dzieci wymagających specjalistycznej pomocy logopedycznej lub medycznej.

- U 196 dzieci zdiagnozowano wady wymowy wymagające podjęcie terapii logopedycznej.

- 45 dzieci skierowano do konsultacji ortodontycznej.

- 12 dzieci wymaga konsultacji laryngologicznej

- 42 uczniów wymaga wsparcia w utrwalaniu prawidłowych wzorców wymowy pod kontrolą nauczyciela lub rodzica

—————————————————————————————————————

W roku szkolnym 2012/2013 logopedzi przeprowadzili 15 pilotaży logopedycznych

- U 191 dzieci zdiagnozowano wady wymowy wymagające podjęcie terapii logopedycznej.

- 25 dzieci skierowano do konsultacji ortodontycznej.

- 4 dzieci wymaga konsultacji laryngologicznej

- 10 uczniów wymaga wsparcia w utrwalaniu prawidłowych wzorców wymowy pod kontrolą nauczyciela lub rodzica.

—————————————————————————————————————

W roku szkolnym 2011/2012 logopedzi przeprowadzili 20 pilotaży logopedycznych w 14 placówkach. Przebadano 404 dzieci. Na podstawie badań logopedycznych:

- 211 zakwalifikowano do terapii logopedycznej

- 42 skierowano do lekarza ortodonty

- 4 dzieci skierowano do konsultacji laryngologicznej

-31 zalecono utrwalającą pracę logopedyczną pod kierunkiem rodziców lub nauczyciel