2013/2014

ksiazki47_www_e-gify_plZainteresowane placówki taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie

zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenie.

Z NOWĄ OFERTĄ PORADNI zapoznacie się Państwo na podstronie:

“OFERTA PORADNI 2013/2014″.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

—————————————————————————————————————

W dniu 11.07.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 12,13,14 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 04.07.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 11 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 02.07.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wraz z pracownikami PCPR wzięły udział w interwencji kryzysowej w Jadachach udzielając wsparcia psychologicznego rodzinie po tragicznej śmierci matki.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.06.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 10 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.06.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, specjalista ds. profilaktyki uzależnień) wygłosiła prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim w ramach kampanii antynikonitynowej pt. „Żyj zdrowo”.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.06.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła badanie preferencji zawodowych i udzieliła porady zawodoznawczej dla uczennicy niepełnosprawnej i jej matki.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.06.2014r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas II Gimnazjum w Skopaniu na temat: „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Cel: zrozumienie postępowania nastolatka i poprawa komunikacji w domu i w szkole jak otwartość i jasność komunikacji w domu i w szkole może wpłynąć na relacje z nastolatkiem.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.06.2014r. Barabara Bunio (psycholog) przeprowadziła cz. 9 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 06.06.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 8 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W I i II semestrze Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klasy trzecich Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego pt.: „Śmiało w przyszłość”.

—————————————————————————————————————

W I i II semestrze Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła zajęcia profilaktyczne i antyprzemocowe dla drugich klas Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim

Celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat szkodliwości picia i palenia, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie z trudnymi emocjami.

—————————————————————————————————————

W II semestrze Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła cykl zajęć profilaktycznych w oparciu o program Instytutu Matki i Dziecka pt. ”Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klasy pierwszych Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 30.05.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 7 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.05.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, specjalista ds. profilaktyki uzależnień) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IV a w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Jesteśmy razem - jak 5 palców jednej ręki”

Cel warsztatów: Budowa relacji i zaufania w grupie rówieśniczej, samopoznanie, integracja grupy

—————————————————————————————————————

W dniu 28.05.2014r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III w Zespole Szkół w Cyganach .

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania”

Cel warsztatów:

Pobudzenie twórczego myślenia.

Poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań (samopoznanie , autodiagnoza). budowanie poczucia własnej wartości. wykorzystywanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.05.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 6 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.05.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziła cz. 5 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.05.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 4 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.05.2014r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III a i III b w Zespole Szkół w Skopanie.

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania”

Po warsztatach odbyły się indywidualne konsultacje zawodoznawcze z uczniami.

Cel warsztatów:

Pobudzenie twórczego myślenia.

Poznanie własnych mocnych stron, predyspozycji i zainteresowań (samopoznanie , autodiagnoza). budowanie poczucia własnej wartości. wykorzystywanie mocnych stron i zainteresowań w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.04.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 3 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.04.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 2 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.04.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziły konsultacje indywidualne z Rodzicami na terenie Zespołu Szkół w Skopaniu.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.04.2014r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas II Gimnazjum w Chmielowie na temat: „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Cel: zrozumienie postępowania nastolatka i poprawa komunikacji w domu i w szkole jak otwartość i jasność komunikacji w domu i w szkole może wpłynąć na relacje z nastolatkiem.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 04.04.2014r. Barabara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog) przeprowadziły cz. 1 Warsztatów dla Dobrych Rodziców.

Warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 03.04.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla rodziców klasy Iv i V Szkoły Podstawowej w Jadachach na temat: „Jak pomóc dziecku polubić szkołę”.

Cel: wyjaśnienie rodzicom na czym polega rozwój dziecka w wieku 10-12 i jak zmienia się postrzeganie obowiązków szkolnych.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 03.04.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda), przeprowadziła warsztaty dla rodziców klas 0,I,II,III Szkoły Podstawowej w Jadachach na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci ?”.

Cel: zapoznanie z czynnikami wpływającymi na osiąganie dobrych wyników nauce, prezentacja pomocy dydaktycznych wspierających naukę czytania, pisania i liczenia. Przybliżenia tematyki gotowości szkolnej i wspierania dziecka przed rozpoczęciem nauki w szkole.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 26.03.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy V w Szkole Podstawowej w Jadachach.

Temat warsztatów: „Fitness dla mózgu, czyli dlaczego warto być twórczym”.

Cel warsztatów: ukazanie zalet kreatywności we współczesnych realiach życia, pobudzenie kreatywności w myśleniu i usprawnianiu funkcji mózgu, ćwiczenie twórczego myślenia w praktyce.

—————————————————————————————————————

W dniu 19.03.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IV i V w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzycach.

Temat warsztatów: „Fitness dla mózgu, czyli dlaczego warto być twórczym”.

Cel warsztatów: ukazanie zalet kreatywności we współczesnych realiach życia, pobudzenie kreatywności w myśleniu i usprawnianiu funkcji mózgu, ćwiczenie twórczego myślenia w praktyce.

—————————————————————————————————————

W dniu 19.03.2014r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła zajęcia integracyjne w klasie I Szkoły Podstawowej w Gorzycach.

Temat zajęć: „Dzień pełen czarów. Jak pięć palców jednej ręki”.

—————————————————————————————————————

W dniu 19.03.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog)przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas II Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Jak skutecznie się uczyć? Twórcze motywowanie do nauki”,

Cel warsztatów: zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami nauki własnej.

—————————————————————————————————————

W dniu 19.03.2014r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————

W dniu 12.03.2014r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III w Zespole Szkół w Grębowie.

Temat warsztatów: „Moje mocne strony i zainteresowania”

—————————————————————————————————————

W dniu 05.03.2014r. Ewa Monika Szczepan – pedagog, logopeda, przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy I gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Fitness dla mózgu, czyli dlaczego warto być twórczym”.

Cel warsztatów: ukazanie zalet kreatywności we współczesnych realiach życia, pobudzenie kreatywności w myśleniu i usprawnianiu funkcji mózgu, ćwiczenie twórczego myślenia w praktyce.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.02.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat warsztatów: „Moja przyszłość – moja kariera”

Cel warsztatów: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.02.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy V w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Jesteśmy razem”

Cel warsztatów: Integracja grupy rówieśniczej, samopoznanie, poprawa relacji osobowych.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.02.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ślęzakach.

Temat warsztatów: „Moja przyszłość – moja kariera”

Cel warsztatów: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.02.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Moja przyszłość – moja kariera”

Cel warsztatów: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.02.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog)przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Jak skutecznie się uczyć? Twórcze motywowanie do nauki”, cz.2.

Cel warsztatów: zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami nauki własnej.

—————————————————————————————————————

W dniu 12. 02.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do Przedszkola – Ochronki w Baranowie Sandomierskim.

Temat prelekcji: „Rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka w okresie przedszkolnym”.

Cel warsztatów: wyjaśnienie na czym polega proces adaptacji dziecka do przedszkola, dostosowanie metod wychowawczych do etapu rozwoju dziecka.

—————————————————————————————————————

W dniu 14.01.2014r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Moja przyszłość – moja kariera”

Cel spotkania: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.01.2014r. Barbara Bunio (psycholog ) przeprowadziła szkolenie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Temat szkolenia „Zapobieganie zaburzeniom w zachowaniu u uczniów”.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.01.2014r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog)przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy III Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Jak skutecznie się uczyć? Twórcze motywowanie do nauki” cz.1.

Cel warsztatów: zapoznanie uczniów z podstawowymi technikami nauki własnej.

————————————————————————————————————

W dniu 05. 12.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) i Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) wzięły udział w spotkaniu Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.

————————————————————————————————————

W dniu 29. 11.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IV w Szkole Podstawowej w Jadachach.

Temat warsztatów: „Jak skutecznie się uczyć?”.

—————————————————————————————————————

W dniu 28. 11.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie z rodzicami klas I - III w Gimnazjum w Jadachach.

Temat prelekcji: „Jak rozmawiać z nastolatkiem?”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

———————————————————————————————

W dniu 27. 11.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie z rodzicami klasy III Zespołu Szkół w Gorzycach.

Temat prelekcji: „Dodaj dziecku skrzydeł”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 27. 11.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkanie z rodzicami klas I - IV Zespołu Szkół w Gorzycach.

Temat prelekcji: „Jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce?”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 21. 11.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkania z rodzicami klas I - VI Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat prelekcji: „Współpraca szkoły z rodzicami. Przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z Internetu”.

Cel prelekcji: uświadomienie rodzicom znaczenia współpracy rodziny ze szkołą, przybliżenie zagrożeń, wynikających z niekontrolowanego korzystania z multimediów.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 20.11.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła spotkania z rodzicami uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat prelekcji: „Rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka w młodszym wieku szkolnym”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 20.11.2013r. Ewa Monika Szczepan – pedagog, logopeda, wygłosiła prelekcję połączoną z warsztatami dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci ?”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 20.11.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6–latków w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chmielowie.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.11.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 3 i 4–latków w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chmielowie.

—————————————————————————————————————

W dniu 06.11.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Jadachach.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.10.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) wygłosił prelekcję dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie.

Temat wystąpienia: „Uczeń z Zespołem Aspergera w klasie.”

Cel prelekcji: zapoznanie nauczycieli ze sposobami myślenia uczniów z Zespołem Aspergera, trudnościami jakie może napotykać w szkole, wskazaniami odnośnie postępowania wobec ucznia.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.10.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 3, 4 i 5–latków w Przedszkolu - Ochronce w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 08.10.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy VI w Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat warsztatów: „ Jak skutecznie się uczyć”.

—————————————————————————————————————

W dniu 07.10.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła y przesiewowe badania logopedyczne w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 01.10.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła szkolenie dla Dyrektorów i nauczycieli podczas konferencji powiatowej podczas konferencji powiatowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim nt.: „Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 – sposoby realizacji w przedszkolach, szkołach i placówkach” zorganizowanej przez Podkarpacki Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Temat wystąpienia: „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole – Orzecznictwo specjalne”.

Opracowane materiały pokonferencyjne opublikowane zostały na stronie PCEN.

—————————————————————————————————————

W dniu 30.09.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy II Gimnazjum w Grębowie.

Temat warsztatów: „ Jak skutecznie i szybko zdobywać wiedzę.”

—————————————————————————————————————

W dniu 25.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 4, 5 i 6–latków w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Wydrzy

—————————————————————————————————————

W dniu 23.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6–latków w Przedszkolu w Grębowie .

—————————————————————————————————————

W dniu 21.09.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim i przedszkolu w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Sokolnikach.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 5 i 6–latków w Przedszkolu w Grębowie.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.09.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rodziców uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

Temat zajęć. „Jak pomóc dziecku polubić szkołę?”.

Po spotkaniu odbyły się konsultacje indywidualne z Rodzicami

—————————————————————————————————————

W dniu 16.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie 6-latków w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w grupie popołudniowej w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.09.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła pilotaż logopedyczny w Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————

Logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie zajmują się wczesną diagnozą i terapią logopedyczną.

W roku szkolnym 2013/2014 w trakcie 21 pilotaży logopedycznych przeprowadzonych w placówkach naszego powiatu logopedzi przebadali 416 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w młodszym wieku szkolnym. W wyniku przeprowadzonych przesiewowych badań logopedycznych wyłoniono grupę dzieci wymagających specjalistycznej pomocy logopedycznej lub medycznej.

- U 196 dzieci zdiagnozowano wady wymowy wymagające podjęcie terapii logopedycznej.

- 45 dzieci skierowano do konsultacji ortodontycznej.

- 12 dzieci wymaga konsultacji laryngologicznej

- 42 uczniów wymaga wsparcia w utrwalaniu prawidłowych wzorców wymowy pod kontrolą nauczyciela lub rodzica

—————————————————————————————————————

W roku szkolnym 2012/2013 logopedzi przeprowadzili 15 pilotaży logopedycznych

- U 191 dzieci zdiagnozowano wady wymowy wymagające podjęcie terapii logopedycznej.

- 25 dzieci skierowano do konsultacji ortodontycznej.

- 4 dzieci wymaga konsultacji laryngologicznej

- 10 uczniów wymaga wsparcia w utrwalaniu prawidłowych wzorców wymowy pod kontrolą nauczyciela lub rodzica.

—————————————————————————————————————

W roku szkolnym 2011/2012 logopedzi przeprowadzili 20 pilotaży logopedycznych w 14 placówkach. Przebadano 404 dzieci. Na podstawie badań logopedycznych:

- 211 zakwalifikowano do terapii logopedycznej

- 42 skierowano do lekarza ortodonty

- 4 dzieci skierowano do konsultacji laryngologicznej

-31 zalecono utrwalającą pracę logopedyczną pod kierunkiem rodziców lub nauczycieli.