2012/2013

ksiazki47_www_e-gify_pl

Zainteresowane placówki taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie

zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenie.

Z NOWĄ OFERTĄ PORADNI zapoznacie się Państwo na podstronie:

“OFERTA PORADNI 2012/2013″.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

h-line075

NASZE DZIAŁANIA

w roku szkolnym 2012/2013

—————————————————————————————————————

W dniu 20.05.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła prelekcję w Zespole Szkół w Stalach, dla uczniów klas IV -VI oraz klas I - III gimnazjum oraz nauczycieli pt.: Zdrowy i aktywny tryb życia bez używek , w związku z organizowanym w szkole Dniem przeciw agresji i walki z uzależnieniami.

—————————————————————————————————————

W I i II semestrze Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego pt.: „Śmiało w przyszłość”.

—————————————————————————————————————

W I i II semestrze Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła po 2 zajęcia warsztatowe dla pięciu klas Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim na temat: „Fitness dla mózgu. Czy warto być twórczym?”.

Celem zajęć było rozwijanie kreatywnego myślenia.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.04.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli . Temat prelekcji: „Jak wspierać dziecko w nauce?”.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.04.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe z uczniami II klasy Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie na temat: „Jak skutecznie się uczyć”.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.04.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Jamnicy na temat: „Jak pomóc dziecku w nauce”.

Celem warsztatów było przybliżenie sposobów pomocy dziecku w domu w zakresie czytania, pisania i liczenia.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.04.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klasy IIIb gimnazjalnej w ZPO w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Moja przyszłość – moja kariera”

Cel spotkania: Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.04.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla Rodziców uczniów klas II Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim nt.: „Jak rozmawiać z nastolatkiem o uzależnieniach?”. W trakcie spotkania omówiła wyniki ankiet dot. kontaktu młodzieży z substancjami uzależniającymi.

CELEMI wiodącymi było: podkreślenie roli rodziców w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym u nastolatków oraz zasady budowania dobrych relacji z dziećmi.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.04.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klasy piątej w ZPO w Nowej Dębie na temat: „Jak wychować szczęśliwe dzieci?”.

CEL spotkania: Wzmocnienie rodziców w procesie wychowawczym, korekta relacji osobowych w rodzinie.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.04.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) odbyła  spotkanie z rodzicami uczniów klas I Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie.

Temat wygłoszonej prelekcji: „Jak rozmawiać z nastolatkiem”.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.04.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) zorganizowała szkolenie dla pedagogów na temat: „Zaburzenia rozwoju psychicznego. Lęki i zaburzenia jedzenia”.

—————————————————————————————————————

W dniu 03.04.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda)w dla każdej z klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt.:„Agresja? Przemoc? Można inaczej…”.

CELEM warsztatów było m.in. poznanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze złością.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.03.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda)Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) wzięły udział w spotkaniu z Rodzicami dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie. Wygłosiły prelekcję na temat: „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?”

—————————————————————————————————————

W dniu 19.03.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w Zespole Szkół w Jadachach zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.03.2013r. pracownicy poradni zorganizowali debatę dla nauczycieli dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym z gminy Gorzyce.

Temat spotkania: „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?”.

W czasie spotkania przedstawiono kryteria oceny gotowości szkolnej, specyfikę i różne aspekty rozwoju dziecka 5 – cio i 6 – cio- letniego. Zaprezentowano narzędzia badawcze do diagnozy gotowości szkolnej (Barbara Bunio, Ewa Jaworska, Ewa Monika Szczepan).

Omówiono zasady współpracy z rodzicami. (Lidia Małobęcka – Puka)

W części warsztatowej nauczyciele wypracowali najważniejsze aspekty właściwego przygotowania dziecka do szkoły oraz określali warunki najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka w szkole. (Edyta Kunicka, Anna Domagała)

—————————————————————————————————————

W dniu 12.03.2013r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda)Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) wzięły udział w spotkaniu z Rodzicami dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola nr 4 w Nowej Dębie. Wygłosiły prelekcję na temat: „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?”

—————————————————————————————————————

W dniu 12. 03.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) zorganizowała spotkanie z nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Przeprowadziła szkolenia na temat: „I co z tym stresem? czyli konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacji stresowej”

—————————————————————————————————————

W dniu 11.03.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w Zespole Szkół w Chmielowie zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 11. 03.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe z uczniami II klasy Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Nauka? Ależ to proste”.

—————————————————————————————————————

W dniu 08.03.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) i Barbara Bunio (psycholog) wzięły udział w spotkaniu z Rodzicami dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola w Grębowie. Wygłosiły prelekcję na temat: „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?”

CELE spotkania:

- zaprezentowanie kryteriów gotowości dziecka 5 – cio i 6 – letniego do podjęcia nauki w szkole

- omówienie sposobów wspierania dziecka przedszkolnego w osiąganiu dojrzałości szkolnej w różnych aspektach

- zapoznanie z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej, czyli kiedy do specjalisty

- omówienie najważniejszych metod wychowawczych.

—————————————————————————————————————

W dniu 05.03.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w Zespole Szkól w Cyganych zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 05.03.2013r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w PPP w Nowej Dębie zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 01.03.2013r. pracownicy poradni zorganizowali debatę dla nauczycieli dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym z gminy Grębów.

Temat potkania: „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?”.

W czasie spotkania przedstawiono kryteria oceny gotowości szkolnej, specyfikę i różne aspekty rozwoju dziecka 5 – cio i 6 – cio- letniego. Ponadto zaprezentowano narzędzia badawcze do diagnozy gotowości szkolnej (Barbara Bunio, Ewa Jaworska, Ewa Monika Szczepan)

W części warsztatowej nauczyciele wypracowali najważniejsze aspekty właściwego przygotowania dziecka do szkoły oraz określali warunki najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka w szkole. (Edyta Kunicka, Anna Domagała)

—————————————————————————————————————

W dniu 28.02.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w Zespole Szkół w Woli Baranowska zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.02.2013r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w PPP w Nowej Dębie zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.02.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog) pełniła dyżur w punkcie konsultacyjnym w Szkole Podstawowej w Alfredówce zorganizowanym dla nauczycieli oraz rodziców dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.02.2013r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) i Barbara Bunio (psycholog) wzięły udział w spotkaniu z Rodzicami dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola w Baranowie Sandomierskim. Wygłosiły prelekcje na temat: „Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?”

CELE spotkania:

- zaprezentowanie kryteriów gotowości dziecka 5 – cio i 6 – letniego do podjęcia nauki w szkole

- norma rozwojowa dziecka w zakresie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych dziecka

- sposoby wspierania dziecka przedszkolnego w osiąganiu dojrzałości szkolnej w różnych aspektach

- zapoznanie z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej, czyli kiedy do specjalisty

omówienie najważniejszych metod wychowawczych.

—————————————————————————————————————

W dniu 05. 02.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) zorganizowała 2 spotkania z nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Przeprowadziła szkolenia na Tematyka spotkań:

1. „Specyfika funkcjonowania dziecka w młodszym wieku szkolnym”.

2. „Współpraca nauczycieli i pedagogów z rodzicami”

—————————————————————————————————————

W dniu 05.02.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas III a i IIIb Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów” „Moja przyszłość – moja kariera”

Zajęcia miały na celu wspólne poszukiwanie optymalnych dla swojego dziecka rozwiązań edukacyjnych i zawodowych.  Adekwatna pomoc rodziców w decyzjach zawodowych.

—————————————————————————————————————

W dniu 31.01.2013r. Barbara Bunio (psycholog ) i Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) wygłosiły prelekcje dla rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie. Temat spotkania: „Dziecko niepełnosprawne”.

—————————————————————————————————————

W dniu 31.01.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog, ) przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: „Jak wychować szczęśliwe dzieci?”.

—————————————————————————————————————

W dniu 31.01.2013r. Ewa Monika Szczepan – pedagog, logopeda, przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie na temat: Od czego zależą sukcesy szkolne dzieci ?”.

Cel: zapoznanie z czynnikami wpływającymi na osiąganie dobrych wyników nauce, prezentacja pomocy dydaktycznych wspierających naukę czytania, pisania i liczenia.

—————————————————————————————————————

W dniu 29.01.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty rodziców uczniów klas III a Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Decyzje zawodowe mojego dziecka”.

—————————————————————————————————————

W dniu 29.01.2013r. Barabara Bunio (psycholog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty rodziców uczniów klas IIIb Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim. Temat warsztatów: „Moje dziecko wybiera zawód”.

—————————————————————————————————————

W dniu 29. 01.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty rodziców uczniów klasy I Publicznego Szkoły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim. Temat zajęć. „Wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka w młodszym wieku szkolnym”.

—————————————————————————————————————

W dniu 28. 01.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła 2 spotkania z rodzicami uczniów klasy I i II Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie. Temat prelekcji: „Jak pomóc dziecku skutecznie się uczyć”.

—————————————————————————————————————

W dniu 22.01.2013r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła warsztaty profilaktyczne dla uczniów dwóch klas w Zespole Szkół nr2 w Nowej Dęba.

Temat warsztatów: „Alkohol inne substancje uzależniające”.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.01.2013r. Lidia Małobęcka - Puka (pedagog) przeprowadziła w ramach interwencji pedagogicznej indywidualne spotkania z uczniami klasy III Gimanzjum w Stalach.