ARCHIWUM 2012/2013

za-piec-12-11Informujemy, że w okresie wakacji

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Nowej Dębie

będzie czynna w godzinach

8.00 – 13.00.

W dniach 19.07. 2013r. – 01.09.2013r.

filia PPP w Tarnobrzegu nie będzie czynna.

h-line072

RADOSNYCH WAKACJI !!!

ksiega3

Jakże nie pisać wiersza,

Jakże nie płonąć w podzięce

Za światło co się rozszerza

Za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

Nasz świat na wiedzy stoi –

I dlatego dziś wieńczę oświatę… (Konstanty I. Gałczyński)

Wszystkim Nauczycielom i Rodzicom serdecznie dziękujemy

- za cały rok współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci.

- za pomoc i wsparcie w realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Życzymy wszystkim Państwu: Rodzicom, Nauczycielom oraz uczniom

radosnego wypoczynku w czasie wakacji, pogodnych dni,

abyście z nową energią rozpoczęli następny nowy rok szkolny

Dyrektor i pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

wakacje-4

h-line07pedagog4

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 28.05.2013r. o godzinie 9.30.

Temat spotkania:

Radzenie sobie ze stresem - część III

Miejsce spotkania:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka

h-line07

logo-projktu-unijnego

W związku z realizacją projektu „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim” zapraszamy dyrektorów szkół i przedszkoli na szkolenie.

Szkolenie dotyczy zasad zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, stanowiącego element wspomagania szkół i placówek.

Spotkanie jest bezpłatne i zorganizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w dniach 22-23 kwiecień 2013 r.

PROGRAM

I DZIEŃ

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 10.30 Sesja wstępna.

Założenia nowego systemu wspomagania rozwoju szkół.

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę

10.45 – 12.15 Istota zmiany w systemie wspomagania.

Rola dyrektora i organu prowadzącego w skutecznych działaniach rozwojowych

12.15 – 13.15 Obiad

13.15 – 14.45 Rola dyrektora i organu prowadzącego w skutecznych działaniach rozwojowych –

Przykładowa oferta doskonalenia dostępna w ramach projektu wdrożeniowego.

14.45 – 15.00 Przerwa na kawę

15.00 – 16.30 Wpływ nowych ofert doskonalenia na jakość pracy

Szkoły i wyniki jej ewaluacji.

Moja szkoła marzeń: kreowanie wizji rozwoju szkoły

II DZIEŃ

8.00 – 9.30 Oferty doskonalenia w ramach projektów wdrożeniowych POKL

9.30 – 9.45 Przerwa na kawę

9.45 – 11.15 Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy szkołą i współpracującym z nią

szkolnym organizatorem rozwoju edukacji.

Odpowiedzialne dostosowywane ofert doskonalenia do potrzeb szkoły.

Określanie zobowiązań dyrektora, nauczycieli, wychowawców,

pedagogów, uczniów i rodziców – w procesie wspomagania.

Budowa rocznego planu wspomagania szkoły: wzory, szablony i instrukcje.

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę

11.30 – 13.00Przebieg procesu realizacji rocznych planów wspomagania.

Administracyjno -techniczne aspekty procesu realizacji rocznych planów

wspomagania.

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół – cz. I

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 15.30 Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół – cz. II

Zasady organizacyjne, formy pracy w sieci.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

h-line072

pedagog6Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 23.04.2013r. o godzinie 09.30.

TEMAT spotkania: Omówienie aktualnych problemów wychowawczych (technika superwizyjna)

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line072

animated20gif20new201

KOMUNIKAT

w sprawie zmiany wniosków

W dniu 13 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Rozporządzenie weszło w życie 16 marca 2013 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych zaktualizowane zostały druki wniosków!

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA dostępne są nowe druki wniosków.

Przyjęcie do poradni możliwe jest tylko na podstawie tych druków.

Wypełnienie innych będzie wymagało powtórnego złożenia nowych wniosków.

h-line072

thumbimageWESOŁEGO ALLELUJA!!!

Składamy najlepsze życzenia

na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

wiosennych nastrojów,

ciepłej, radosnej atmosfery,

radosnych spotkań z Najbliższymi

przy stole wielkanocnym

Dyrektor i pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

h-line072

plakat-dzien-logo-2013

Po raz dziewiąty będziemy obchodzić Europejski Dzień Logopedy Hasło tegorocznych obchodów to:

„SLI, rozwój językowy, czytanie-pisanie”.

„SLI to tzw. specyficzne zaburzenie językowe. Wg badań naukowców z USA, 7,4% populacji pięciolatków zaczyna mówić później od ich rówieśników, nie rozumie zdań złożonych, ma problemy z doborem Dzieci dotknięte tym zaburzeniem mają duże problemy z nauką nowych słów i terminów, ich słownictwo jest bardzo ograniczone, bardzo często nie rozumieją co do nich mówi nauczyciel. To wszystko przekłada się na problemy dzieci w szkole, zaburzenia w zachowaniu, depresje czy wręcz zachowania antyspołeczne.”

Źródło:

http://www.polskieradio.pl/130/2286/Artykul/795723,Europejski-Dzien-Logopedy

Logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie zajmują się wczesną diagnozą i terapią logopedyczną.

W I semestrze 2012/2013 w trakcie 15 pilotaży logopedycznych przeprowadzonych w 10 placówkach naszego powiatu logopedzi przebadali 288 dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów w młodszym wieku szkolnym. W wyniku przeprowadzonych przesiewowych badań logopedycznych wyłoniono grupę dzieci wymagających specjalistycznej pomocy logopedycznej lub medycznej.

- U 191 dzieci zdiagnozowano wady wymowy wymagające podjęcie terapii logopedycznej.

- 25 dzieci skierowano do konsultacji ortodontycznej.

- 4 dzieci wymaga konsultacji laryngologicznej

- 10 uczniów wymaga wsparcia w utrwalaniu prawidłowych wzorców wymowy pod kontrolą nauczyciela lub rodzica.

W ubiegłym roku szkolnym 2011/2012 logopedzi przeprowadzili 20 pilotaży logopedycznych w 14 placówkach. Przebadano 404 dzieci. Na podstawie badań logopedycznych:

- 211 zakwalifikowano do terapii logopedycznej

- 42 skierowano do lekarza ortodonty

- 4 dzieci skierowano do konsultacji laryngologicznej

- 31 zalecono utrwalającą pracę logopedyczną pod kierunkiem rodziców lub nauczycieli.

Zapraszamy wszystkich rodziców do naszej placówki, aby podjąć działania terapeutyczne.

„Aby dziecku pomóc,

nigdy nie jest za wcześnie,

a może być za późno…”

h-line072

pedagog6

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 05.03.2013r. o godzinie 09.30.

TEMAT spotkania: STRES

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line072

aktualnosciInformujemy, że siedziba filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mieści się obecnie w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro I, pokój nr 24.

h-line072

pedagog2

Zapraszamy na szóste spotkanie

Temat spotkania: Uwzględnianie w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych dzieci oraz współpraca z rodzicami.

Termin spotkania: 05.02.2013r. o godzinie 9.30.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line072

mam-6-latREALIZACJA ZADAŃ DOT.WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA MŁODSZEGO

W związku realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 pod nazwą:

„Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

w tym obniżanie wieku szkolnego do 6 lat”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie włączyła się w realizację działań wspierających nauczycieli i rodziców.

Zadania będą realizowane na terenie placówek powiatu tarnobrzeskiego w dniach 01.02.2013r. – 29.03.2013r.

Działania prowadzone w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego

a) 4 spotkania z rodzicami dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, którymi objętych zostanie 188 osób, w tym 93 dzieci urodzonych w 2007r.

b) 4 warsztaty dla rodziców dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej, którymi objętych zostanie 188 osób, w tym 93 dzieci urodzonych w 2007r.

c) 2 warsztaty dla 20 nauczycieli dotyczące oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpracy z rodzicami w tym w zakresie

d) 2 spotkania z nauczycielami dotyczące oceny gotowości szkolnej i przygotowania dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie, którymi objętych zostanie 20 nauczycieli

e) W 5 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostaną zorganizowane punkty konsultacyjne, w których z porad skorzysta 20 osób

Działania prowadzone w szkole podstawowej

a) 2 spotkania z nauczycielami dotyczące uwzględniania w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych dzieci, w których uczestniczyć będzie 20 nauczycieli

b) 2 warsztaty dla 20 nauczycieli dotyczące uwzględniania w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych dzieci

c) W 5 szkołach podstawowych zostaną zorganizowane punkty konsultacyjne, w których z porad skorzysta 35 osób

Działania prowadzone w poradni psychologiczno-pedagogicznej

a) 1 spotkanie z 12 nauczycielami szkół podstawowych dotyczące uwzględniania w pracy specyfiki funkcjonowania młodszych

b) Punkt konsultacyjny na terenie poradni dla 20 nauczycieli i rodziców w 5 terminach:

1) 19.02.2012r.

2) 26.02.2013

3) 05.03.2013r.

4) 12.03.2013r.

5) 19.03.2013r.

h-line072

pedagog6

Serdecznie zapraszamy na piąte spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych

w dniu 15.01.2013r. o godzinie 9.30.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka

h-line071

boze-narodzenie

To właśnie tej nocy,

gdy wiatr zimny śniegiem dmucha

– w serca złamane i smutne,

cicha wstępuje otucha.

To właśnie tej nocy,

od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

Bóg się rodzi w człowieku.”

Ciepłych i pełnych radosnej nadziei

Świąt Narodzenia Pańskiego

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,

życzą

Dyrektor i pracownicy

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W NOWEJ DĘBIE

dzwonki

h-line072

pedagog6

Serdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych

w dniu 27.11.2012r. o godzinie 9.30.

Jednocześnie informujemy, że będzie to ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym!

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: - mgr Lidia Małobęcka - Puka

h-line0713teckna1

Serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych

w dniu 06.11.2012r. o godzinie 9.30.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: - mgr Lidia Małobęcka - Puka

h-line077

roze1

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem,

jaki można dać dziecku – jest wykształcenie…”

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Szkół

i Placówek Oświatowych

życzymy wielu sukcesów zawodowych,

aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji,

a przede wszystkim zdrowia, optymizmu

i życzliwości wychowanków.

Dyrektor i pracownicy PPP w Nowej Dębie

h-line0711

pedagog6

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych

w dniu 02.10.2012r. o godzinie 10.00.

.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator : mgr Lidia Małobęcka - Puka

h-line0712

pedagog6Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych

w dniu 04.09.2012r. o godzinie 10.00.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line07

szkola2Nauka odmładza duszę,

Łagodzi gorycz samotności,

Gromadzi mądrość,

Która jest drogowskazem do starości…”

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego składamy życzenia:

- uczniom sukcesów, wytrwałości i wiary we własne możliwości.

- nauczycielom, by w codziennej pracy spełniały się marzenia i zawodowe zamierzenia.

- rodzicom zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.

Dyrektor i pracownicy

PPP w Nowej Dębie

h-line072

za-piec-12-11Informujemy, że w okresie wakacji

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Nowej Dębie

będzie czynna w godzinach

9.00 – 14.00.

W dniach 16.07. 2012r. – 04.09.2012r.

filia PPP w Tarnobrzegu nie będzie czynna.