Debata

DEBATA DLA NAUCZYCIELI

(logo MEN, źródło:www.men.gov.pl)men26latek-1

W dniu 23.05.2012r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbyła się Debata zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowej Dębie dla nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z tarnobrzeskiego powiatu.

            Debata była odpowiedzią na Propozycję ministra edukacji narodowej Pani Krystyny Szumilas skierowaną do pracowników poradni, aby zorganizować spotkanie i dyskusję dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w związku z obniżeniem wieku podejmowania obowiązku szkolnego.

            Celem spotkania było wspólne wypracowanie rozwiązań służących dobru dziecka, które mogą być wykorzystane w praktyce szkolnej i przedszkolnej

            Głównym tematem debaty było zagadnienie: jak mogą współpracować nauczyciele przedszkoli i szkół, aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem.

            Wypracowane w trakcie debaty wnioski zostały  opracowane i przesłane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

            Program spotkania przebiegał następująco:

Temat, zagadnienie

Osoby prowadzące

Prelekcja: Rozwój psychoruchowy dziecka 6 - letniego

mgr Barbara Bunio

(psycholog)

Prelekcja: Rozwój mowy w okresie przedszkolnym i jego wpływ na osiągnięcia szkolne dziecka

mgr Ewa Jaworska -dyrektor PPP

(pedagog, logopeda)

Prelekcja: Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole na podstawie Baterii Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich”

mgr Ewa Monika Szczepan

(pedagog, logopeda)

Praca w grupach tematyka

Nauczyciele przedszkola:

Jakie możliwości rozwoju stwarza dziecku przedszkole”

Nauczyciele szkoły:

Oczekiwania szkoły wobec 6 - latka i możliwości szkoły, jakie stwarza dziecku nauka w szkole

mgr Edyta Kunicka

(pedagog, logopeda)

mgr Anna Domagała

(pedagog)

 

Dyskusja na temat: Co można zrobić  aby przejście dziecka z przedszkola do szkoły było dla niego dobrym doświadczeniem”

mgr Edyta Kunicka

(pedagog, logopeda)

mgr Anna Domagała)

(pedagog)

 

Wnioski i podsumowanie.

Temat „Jak wygląda idealna klasa

dla 6 – latka”

mgr Edyta Kunicka

(pedagog , logopeda)

mgr Anna Domagała

(pedagog)

 

           

            Za organizację debaty odpowiedzialne były: Ewa Jaworska (dyrektor PPP), Edyta Kunicka i Anna Domagała. Prezentację multimedialną do prelekcji przygotowała Ewa Monika Szczepan.

           

informacja-do-MEN 

 

 

 

Motto debaty:

Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem.

Każdy ma swój czas i porę….

 slonecznik

   
h-line07