2011/2012

ksiazka

Zainteresowane placówki taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie

zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenie.

Z NOWĄ OFERTĄ PORADNI zapoznacie się Państwo na podstronie:

“OFERTA PORADNI 2011/2012″.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

NASZE DZIAŁANIA

w roku szkolnym 2011/2012

h-line071

—————————————————————————————————————

W dniu 20.06.2012 r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła 3 zajęcia warsztatowe pt. „Internet i komputer – ryzyko uzależnienia” dla uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

Celem spotkań było określenie walorów i negatywnych konsekwencji wykorzystania współczesnych mediów elektronicznych. Zapoznano ze specyfika uzależnienia od Internetu, komputera i substancji psychoaktywnych. Pracowano nad zmianą błędnych przekonań normatywnych dotyczących ww. uzależnień.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.06.2012r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) i Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) prowadziłyśmy spotkanie z rodzicami klas I- III. Temat: „ Prawidłowości i zaburzenia rozwojowe dzieci w okresie wczesnoszkolnym”

—————————————————————————————————————

W dniu 31.05.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III b w Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.05.2012r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat: „Opinie i orzeczenia jako źródła informacji w procesie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły”.

W trakcie warsztatów zaprezentowano sposoby dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy p-p, konstruowania KIPU, PDW i IPET na podstawie dokumentów wydawanych przez poradnię.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.05.2012r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas IIIa i IIIb Publicznego Gimnazjum w Stalach.

Temat warsztatów: Moje mocne strony a wybór zawodu”.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.04.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas IV Szkoły Podstawowej w Nowej Dębie na temat: Zabroń mi wreszcie- dlaczego dzieciom należy stawiać granice?”

Cel: znaczenie poczucia bezpieczeństwa dla prawidłowego rozwoju dziecka.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.04.2012r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Durdach (oddział przedszkolny i klasa I).

—————————————————————————————————————

W dniu 25.04.2012r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) i Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziły mediacje nauczycieli z rodzicami klas I SP Nr 2 w Nowej Dębie.

W trakcie spotkania przeprowadziłam pogadankę „Mądra miłość ‘’.Celem spotkania było wyjaśnienie rodzicom zaburzeń zachowania dzieci wynikających z trudnej sytuacji rodzinnej, chorób i uszkodzenia CUN

—————————————————————————————————————

W dniu 18.04.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Nowej Dębie na temat: „Mądra miłość”

Cel: uświadomienie właściwych postaw rodzicielskich. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Jak kochać dziecko, aby czuło się docenione i spełnione?

—————————————————————————————————————

W dniu 18.04.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas II Gimnazjum w Nowej Dębie na temat: „Jak rozmawiać z nastolatkiem”

Cel: zrozumienie postępowania nastolatka i poprawa komunikacji w domu i w szkole jak otwartość i jasność komunikacji w domu i w szkole może wpłynąć na relacje z nastolatkiem.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.04.2012r.Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 0 – III Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Temat: Jak przygotować dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego?

Jak wspierać dziecko w nauce z trudnościami w czytaniu i pisaniu?

—————————————————————————————————————

W dniu 16.04.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III a i III b gimnazjalnej w Zespole Szkól i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów: „Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.04.2012r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach.

Temat: „Opinie i orzeczenia jako źródła informacji w procesie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły”.

W trakcie warsztatów zaprezentowano sposoby dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy p-p, konstruowania KIPU, PDW i IPET na podstawie dokumentów wydawanych przez poradnię.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.04.2012r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) wygłosiła prelekcję dla rodziców Zespołu Szkół w Skopaniu na temat: „Wspomaganie uczniów w ich indywidualnym rozwoju. Wskazówki do pracy”.

—————————————————————————————————————

W dniu 13.04.2012r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III Technikum w Zespole Szkół w Gorzycach.

Temat warsztatów: Planuję swoją ścieżkę kształcenia. Informacja edukacyjna i zawodowa w mojej szkole”.

—————————————————————————————————————

W dniu 02.04.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

Temat warsztatów: „Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 29.03.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy IIIa gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. /Gimnazjum nr 2/

Temat warsztatów: „Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy

—————————————————————————————————————

W dniu 29.03.2012r. Barbara Bunio (psycholog) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiły prelekcję dla rodziców dzieci przedszkolnych z Przedszkola w Grębowie na temat: „Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka w wieku przedszkolnym przez rodziców. Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej poradni w tym zakresie”.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.03.2012r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na temat:

„Praca z uczniem z zaburzeniami zachowaniu i agresywnością”.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.03.2012 r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Jak 5 palców jednej ręki”.

Celem warsztatów była integracja grupy, poprawa wzajemnych relacji i umiejętności komunikacyjnych.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.03.2012 r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V i VI Szkoły Podstawowej w nr 1 w Gorzycach.

Temat warsztatów: „TRZYMAMY SIĘ RAZEM -Jak 5 palców jednej ręki”.

Celem warsztatów była integracja grupy, poprawa wzajemnych relacji i umiejętności komunikacyjnych.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.03.2012 r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy III i IV Szkoły Podstawowej w nr 1 w Gorzycach.

Temat warsztatów: „RAZEM RAŹNIEJ - Jak 5 palców jednej ręki”.

Cele: kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w zyciu grupy, zwiększenie uczucia solidarności grupowej, zdobywanie orientacji nt. tego, jak się jest postrzeganym przez innych.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.03.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy IIIb gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. /Gimnazjum nr 2/

Temat warsztatów: „Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.03.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe w Zespole Szkół w Stalach klasach III Gimnazjum na temat: „Kreatywna motywacja do nauki”.

Cel warsztatów: znalezienie mocnych stron uczniów i zachęcenie do wykorzystywania swoich atutów w skutecznej nauce.

—————————————————————————————————————

W dniu 14.03.2012 r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w nr 1 w Gorzycach.

Temat warsztatów: „TRZYMAMY SIĘ RAZEM - Jak 5 palców jednej ręki”.

Celem warsztatów była integracja grupy, poprawa wzajemnych relacji i umiejętności komunikacyjnych.

—————————————————————————————————————

W dniu 14.03.2012 r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy O i I Szkoły Podstawowej w nr 1 w Gorzycach.

Temat warsztatów: „RAZEM RAŹNIEJ - Jak 5 palców jednej ręki”.

Cele: kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w zyciu grupy, zwiększenie uczucia solidarności grupowej, zdobywanie orientacji nt. tego, jak się jest postrzeganym przez innych.

—————————————————————————————————————

W dniu 14.03.2012r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Cyganach.

—————————————————————————————————————

W dniu 06.03.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Chmielowie.

Temat warsztatów: Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.02.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) , z inicjatywy Księdza Proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, poprowadziła spotkanie na terenie domu parafialnego z gimnazjalistami klas III przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania na temat: „Alkohol i inne substancje uzależniające - moje decyzje”.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.02.2012r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z Gimnazjum w Sokolnikach

Temat warsztatów: „Dziecko nadpobudliwe w szkole. Metoda ABC – behawioralna korekta zachowań”.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.01.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na temat: „Prawidłowa komunikacja w rodzinie i jej

wpływ na rozwój dziecka”.

Cel: jak otwartość i jasność komunikacji w domu i w szkole może wpłynąć na relacje z nastolatkiem.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.01.2012r. Barbara Bunio (psycholog) wygłosiła prelekcję dla rodziców Szkoły Podstawowej w Stalach na temat: Jak wspomagać motywację szkolną dziecka”

—————————————————————————————————————

W dniu 27.01.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klasy I w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na temat: „Okres dorastania - charakterystyka oraz metody postępowania”.

Cel: Poznanie charakterystyki okresu rozwojowego w celu lepszego zrozumienia własnego dziecko i dostosowanie do jego rozwoju odpowiedniego sposobu postępowania.

—————————————————————————————————————

W dniu 27.01.2012r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziłam pogadankę dla rodziców uczniów klas II w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim na temat „ Jak media oddziałują na młodzież”.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję

Dla rodziców Szkoły Podstawowej w Tarnowskej Woli na temat: „Rozwój prawidłowych relacji dziecka z rówieśnikami i ze szkołą”.

Cel spotkania: doskonalenie kontaktu rodziców ze szkoła i wspólne dbanie o lepszy przepływ informacji gwarancją poprawy w zachowaniu i w nauce dzieci.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.01.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła pogadankę dla rodziców gimnazjalistów klas I - III w ZPO w Nowej Dębie na temat: „Rola rodziny w profilaktyce. Zachowania ryzykowne. Przemoc i przeciwdziałanie jej formom”.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.01.2012r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła dwa spotkania dla rodziców uczniów klas I i II w Gimnazjum w Nowej Dębie.

Temat: „Jak rozmawiać z nastolatkiem”.

Cel: zrozumienie zachowań nastolatka i poprawa komunikacji w domu i w szkole.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.01.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła prelekcję dla rodziców uczniów klas VI w ZPO w Nowej Dębie na temat: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.01.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła prelekcję dla rodziców uczniów klas VI w ZPO w Nowej Dębie na temat: „Jak wychować szczęśliwe dzieci”.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.01.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła pogadanki dla rodziców gimnazjalistów klas I na temat: „Relacje z moim dzieckiem w okresie dorastania”.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.01.2012r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Zabrniu.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.01.2012r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzycach.

Temat warsztatów: Jak być asertywnym a nie agresywnym”.

—————————————————————————————————————

W dniu 20.01.2012r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas IV technikum w Zespole Szkół w Gorzycach.

Temat warsztatów: Planuję swoją ścieżkę kształcenia. Informacja edukacyjna i zawodowa w mojej szkole”.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.01.2012r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Trześni.

—————————————————————————————————————

W dniu 17.01.2012r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 10.01.2012 r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy V szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Jak 5 palców jednej ręki”.

Celem warsztatów była integracja grupy, poprawa wzajemnych relacji i umiejętności komunikacyjnych.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.01.2012r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie (pilotaż uzupełniający).

—————————————————————————————————————

W dniu 04.01.2012r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Jamnicy.

—————————————————————————————————————

W dniu 21.12.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie

(grupa 5- latków).

—————————————————————————————————————

W dniu 14.12.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Niepublicznym Przedszkolu SS.Służebniczek w Baranowie Sandomierskim (pilotaż uzupełniający).

—————————————————————————————————————

W dniu 14.12.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne Zespole Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim (pilotaż uzupełniający).

—————————————————————————————————————

W dniu 12.12.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie (grupa popołudniowa).

—————————————————————————————————————

W dniu 01.12.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, profilaktyk) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat warsztatów: „Zgoda buduje…”.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności komunikacyjnych oraz zdobywanie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami.

—————————————————————————————————————

W dniu 30.11.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Niepublicznym Przedszkolu SS.Służebniczek w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 25.11.2011r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) i Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

Temat: „Jestem nauczycielem ucznia z dysleksją”.

W trakcie szkolenia zapoznano z patomechanizmami i objawami dysleksji. Zaprezentowano sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach oraz różnorodne ćwiczenia przydatne w trakcie pracy korekcyjno – kompensacyjnej z uczniami dyslektycznymi.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.11.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla rodziców uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Baranowie Sandomierskim.

Temat warsztatów Decyzje zawodowe mojego dziecka”.

Zajęcia miały na celu wspólne poszukiwanie optymalnych dla swojego dziecka rozwiązań edukacyjnych i zawodowych.  Adekwatna pomoc rodziców w decyzjach zawodowych.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.11.2011r. Barbara Bunio (psycholog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

Temat warsztatów: „Psychologiczny aspekt wyboru zawodu. Jak rodzice mogą pomóc w podejmowaniu trudnych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu”.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.11.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła pogadankę dla rodziców uczniów klas pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Temat spotkania: Trudności wieku dorastania. Jak sobie radzić”.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.11.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła prelekcję dla rodziów uczniów Zespołu Szkół w Jadachach na temat „Rola rodziców w wychowaniu dziecka”.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.11.2011r. Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) wygłosiła prelekcję dla rodziców uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat: „Jak pomagać dziecku w nauce?”. Podczas spotkania zaprezentowano przydatne ćwiczenia usprawniające technikę czytania i poprawnego pisania oraz umiejętności matematyczne.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.11.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła warsztaty dla rodziców uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Temat spotkania: Problemy wychowawcze w okresie wczesnoszkolnym i skuteczne sposoby ich rozwiązywania”.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.11.2011r. Barbara Bunio (psycholog) i Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) wygłosiły prelekcję dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Furmanach.

Temat prelekcji: Od czego zależą powodzenia szkolne dzieci”.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.11.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu nr 1 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————

W dniu 18.11.2011r. Anna Domagała (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Grębowie.

Temat warsztatów: Ja na rynku pracy”.

—————————————————————————————————————

W dniu 16.11.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu i w Szkole Podstawowej w Baranowie Sandomierskim.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.11.2011r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr2 w Gorzycach.

Temat: „Dysleksja w kontekście rozporządzenia o organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły”.”.

W trakcie szkolenia zapoznano z patomechanizmami i objawami dysleksji. Zaprezentowano sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dyslektyków i planowania jej przy konstruowaniu KIPU i PDW . Zapoznano z literaturę fachową i ćwiczeniami przydatnymi w pracy z uczniem dyslektycznym.

—————————————————————————————————————

W dniu 15.11.2011r. Katarzyna Tadra (pedagog, doradca zawodowy) przeprowadziła warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum w Zespole Szkół w Grębowie.

Temat warsztatów: Zawodowa sprawa…”.

Celem zajęć było wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz do zmian zachodzących na rynku pracy.

—————————————————————————————————————

W dniu 09.11.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Sokolnikach.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.10.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w przy Szkole Podstawowej w Sokolnikach.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.10.2011r. Ewa Jaworska (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Furmanach.

Temat: „Opinie i orzeczenia jako źródła informacji w procesie organizowania i realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły”.

W trakcie warsztatów zaprezentowano sposoby dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy p-p, konstruowania KIPU, PDW i IPET na podstawie dokumentów wydawanych przez poradnię.

—————————————————————————————————————

W dniu 24.10.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w oddziale przedszkolnym w Jadachach.

—————————————————————————————————————

W dniu 21.10.2011r Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziła szkolenie organizowane przez SANEPID w Tarnobrzegu dla nauczycieli powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg na temat prowadzenia profilaktyki antynikotynowej oraz realizacji programu: „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zrealizowane projekty i ciekawe formy kampanii antynikotynowych prowadzonych w szkole.

—————————————————————————————————————

W dniu 12.10.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Grębowie w grupie 4 i 5 - latków.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.10.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe nt. „Szybciej, lepiej, skuteczniej” w klasach V Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jadachach.

Cel warsztatów: wzmacnianie motywacji do nauki, zapoznanie z technikami skutecznego uczenia się.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z nauczycielami i wychowawcami.

—————————————————————————————————————

W dniu 11.10.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) przeprowadziła zajęcia warsztatowe nt. „Lepiej się porozumiewamy” w klasach III gimnazjum w Zespole Szkół w Jadachach.

Cel warsztatów: integracja zespołu, poprawa komunikacji, zaznajomienie z zasadami skutecznego porozumiewania, rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Po zajęciach odbyły się konsultacje z nauczycielami i wychowawcami.

—————————————————————————————————————

W dniu 28.09.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w Szkole Podstawowej w Wydrzy.

—————————————————————————————————————

W dniu 26.09.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) przeprowadziła przesiewowe badania logopedyczne w przedszkolu nr 4 w Nowej Dębie.

—————————————————————————————————————

W dniu 23.09.2011r. Lidia Małobęcka – Puka (pedagog) wygłosiła wykład dla pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych w ramach szkolenia organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie „Dziecko – interwencja kryzysowa - rodzina”

Temat wykładu: Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej”.

—————————————————————————————————————

W dniu 21.09.2011r. Edyta Kunicka (pedagog, logopeda) i Ewa Monika Szczepan (pedagog, logopeda) przeprowadziły przesiewowe badania logopedyczne w Przedszkolu w Grębowie w grupie 6 - latków.

—————————————————————————————————————

Zainteresowane placówki taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie

zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenie.

Z NOWĄ OFERTĄ PORADNI zapoznacie się Państwo na podstronie:

“OFERTA PORADNI 2011/2012″.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!