Nowe wzory wniosków

animated20gif20new20121KOMUNIKAT

w sprawie zmiany wniosków

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu zespołó orzekających Poradni ( Rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)). zaktualizowane zostały druki wniosków i zaświadczeń!

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA dostępne są nowe druki wniosków i zaświadczeń dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ponadto wprowadziliśmy nowy wniosek dotyczący wydania opinii dotyczących innych problemów dziecka.

h-line07