OFERTA PORADNI

OFERTA

PORADNI    PSYCHOLOGICZNO _-  PEDAGOGICZNEJ

w  NOWEJ  DĘBIE

na rok szkolny 2017/2018

W ramach naszej pracy, poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną, odpowiadamy na potrzeby przedszkoli, szkół i instytucji. Realizacja proponowanych form prac dla uczniów, nauczycieli i rodziców jest nieodpłatna.

BEZPŁATNIE prowadzimy:

  • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci przedszkolnych,
  • przesiewowe badania słuchu i wzroku
  • indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych;
  • prelekcje, pogadanki, warsztaty dla rodziców;
  • szkoleniowe rady pedagogiczne;
  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach punktów konsultacyjnych,
  • sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów i przewodniczących zespołów wychowawczych,
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.

INFORMACJE SA DOSTĘPNE w zakładce: OFERTA PORADNIoferta-poradni-2017-2018

Zainteresowane szkoły i przedszkola taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenia.

Proponujemy przeprowadzenie na terenie Państwa szkół i przedszkoli indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami w ramach punktów konsultacyjnych, w celu zwiększenia dostępności do specjalistów Poradni .

Jesteśmy  także otwarci na realizację zajęć zgodnie z potrzebami placówek niewymienionych w ofercie.

Serdecznie ZAPRASZAMY do współpracy!!

Dyrektor i pracownicy PPP w Nowej Dębie

———————————————————————————————————————————————-