lut 15

pedagog6

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 20.02.2018r. o godzinie 9.30.

TEMAT: Rozwiązywanie problemów wychowawczych

z praktycznego punktu widzenia pedagoga – metody, formy pomocy.

(warsztat szkoleniowy)

MIEJSCE spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

KOORDYNATOR spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

Z poważaniem

Ewa Monika Szczepan

dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

h-line07

sty 26

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie organizuje szkolenie Treningu Umiejętności Społecznych w terminie 06-07 kwietnia 2018 r.

Piątek: 9.00 - 17.00

Sobota: 8.00- 16.00

Miejsce szkolenia: Nowa Dęba

Koszt dla jednego uczestnika to około 300 zł (w zależności od liczby uczestników szkolenia). Szczegóły zostaną uzgodnione z firma szkoleniową.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli i terapeutów pracujących w grupach integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach, psychologów, pedagogów specjalnych posiadających podstawową wiedzę o autyzmie.

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej oraz na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, komunikujących się werbalnie.

Informujemy, że na chwilę obecną nie ma wolnych miejsc, osoby zainteresowane mogą wpisać się na listę rezerwową uczestników szkolenia w sekretariacie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Dębie.

Kontakt telefoniczny : 15 846 28 45.

Serdecznie zapraszamy

h-line07

sty 26

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dot. prowadzenia mediacji w szkole. Propozycja szkolenia wynika ze zgłoszonych przez nauczycieli potrzeb doskonalenia w tym zakresie, a także z konieczności dokonania zapisu w statutach szkół dotyczących mediacji ( informacja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dnia 11.12.2012 http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/mediacje/przykladowe-zapisy-dotyczace-mediacji-w-statutach-szkol/)

OSOBA PROWADZĄCA: Agnieszka Pierzchała (certyfikowany mediator)

CEL: Przygotowanie nauczycieli do rozwiązywanie problemów i konfliktów w środowisku szkolnym, w szczególności z wykorzystaniem metod mediacji

TERMIN SZKOLENIA: 16.02.2018r. w godz. 9.00 – 13.00

MIEJSCE: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4 (sala konferencyjna)

CENA: 100zł (formy płatności należy uzgodnić z osobą prowadzącą – informacja w sekretariacie Poradni)

Chętnych nauczycieli prosimy o kierowanie do sekretariatu zgłoszeń telefonicznie 15846 28 45.

Serdecznie zapraszamy

h-line07

sty 3

PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE dziękujemy Dyrektorom szkół i przeszkoli oraz nauczycielom i pedagogom szkolnym za udział w dniu 11.01.2018r. w V SPOTKANIU SIECI WSPÓŁPRACY i SAMODOSKONALENIA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH i NAUCZYCIELI POWIATU TARNOBRZESKIEGO .

Nasze szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Prelegentów za przedstawioną nam problematykę współpracy szkół i przedszkoli z sądem, wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, oraz wyczerpujące odpowiedzi na pytania i zgłaszane problemy:

- Pana Ziemowita Czecha - Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

- Pani Anny Nowak Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Dyrektor i pracownicy

Porani Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

h-line072

cze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2014/2015 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

mar 26
logo
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 24.
Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
Sekretariat Poradni czynny
praca113od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00h-line07

untitledSprzęt komputerowy z oprogramowaniem

wykorzystywanym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

sfinansowano

z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w ramach projektu

„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych

w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”