kwi 13

h-line07

baranek3

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,

najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz nadziei płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego,


radosnych spotkań w gronie najbliższych

składają

Dyrektor i Pracownicy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

"Niech radośnie biją dzwony..."

WESOŁEGO ALLELUJA!!!


h-line071kwi 11

zegazrUprzejmie informujemy,

że w dniu 14 kwietnia 2017r. (Wielki Piątek)

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie

będzie czynna w godzinach 8.00 – 12.00.

Filia w Tarnobrzegu w dniach 12 - 14.04.2017r.

będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

h-line072

lut 19

SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

W dniu 07.02.2017r. podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu rozpoczęła pracę sieć współpracy i samodoskonalenia utworzona dla pedagogów, psychologów i przewodniczących zespołów wychowawczych ze szkół oraz placówek powiatu tarnobrzeskiego. Uczestnicy sieci do wakacji będą pracować nad doskonaleniem pracy psychologiczno – pedagogicznej szkole. Koordynatorem sieci jest Anna Domagała

Gościliśmy Pana Dariusza Bździkota kierownika tarnobrzeskiego oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Prace sieci rozpoczęły dwa wykłady, które wygłosiły Lidia Małobęcka – Puka i Katarzyna Tadra na temat: „Samookaleczenia i ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia

Uczestniczy sieci (po zalogowaniu) mogą pobrać prezentacje z platformy www.doskonaleniewsieci.pl

Zachęcamy także do zapoznania się z poradnikami opublikowanymi na stronie https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania wybrano zgodnie z zaleceniami KO w Rzeszowie, aby zapoznać nauczycieli z tak ważnymi problemami, które w ostatnich latach znacznie narastają. Tematyka wpisuje się także w obchodzony 1 marca Światowy Dzień Świadomości Autoagresji.

pomaranczowa-wstazka1Celem obchodów jest propagowanie działań na rzecz rozpoznawania i niesienia pomocy osobom zmagającym się z problemem fizycznej i psychicznej autoagresji, w tym także samookaleczeń. W tym dniu pomarańczowa wstążka jest znakiem solidarności z tymi osobami, a biało – pomarańczowa z osobami, które podejmują działania pomocowe.

h-line075gru 3

dyrekcja21

„Tyle w nas dobrego,

Ile pozostawimy w sercach innych ludzi…”

W dniu 01.12.2016r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, w związku z odejściem na emeryturę Dyrektor Poradni Pani Ewy Jaworskiej. Podczas spotkania obecni byli wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Krzysztof Pitra oraz Radni Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Marek Zięba i Pan Wojciech Gruszka, którzy złożyli podziękowania za 25 lat pełnienia obowiązków dyrektora Poradni - za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju placówki i środowiska.

Pan wicestarosta przekazał akt powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Dębie Pani Ewie Monice Szczepan, która dotychczas zatrudniona była na stanowisku pedagoga - logopedy.

Droga nam Pani Dyrektor!

Dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, za udzielane nam wsparcie i pomoc

w inspirowaniu nas do podejmowania nowych wyzwań.

Na nowym etapie życia życzymy

satysfakcji z licznych dokonań

oraz odkrycia nowych dróg do realizacji swoich ambicji, planów i marzeń.

.

roze1

Z wyrazami wdzięczności

pracownicy PPP w Nowej Dębie

h-line072

paź 25

shool-szlaczek

Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie odbyło się sześć spotkań nauczycieli z gmin powiatu tarnobrzeskiego na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.


Celem spotkania było:


-wypracowanie zasad współpracy


-wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.


Dyrektor i pracownicy Poradni serdecznie dziękują nauczycielom za udział w spotkaniach i wypracowanie materiałów przydatnych do pracy z dzieckiem ze SPE.

Informujemy, że na pocztę emailowa szkół i przedszkoli przesłaliśmy pierwszą część materiałów.


Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół  za udostępnienie sal i serdeczne przyjęcie:

- Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 2 w Nowej Debie Pani Iwonie Strojek i Panu Mariuszowi  Wołoszowi

- Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim Pani Marii Pietrzyk i Pani Renacie Malinowskiej

- Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – Pani Krystynie Chmura i Pani Krystynie Hadryś

- Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzycach Panu Krzysztofowi Komórkiewiczowi

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w Nowej Dębie Pani Ewie Markowicz

- Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu Pani Marzennie Lasek i Pani Marioli Nowak


Ewa Jaworska


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


w Nowej Dębie

h-line071cze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2014/2015 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

lut 22

aktualnosci

Informujemy, że siedziba poradni (filia) mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro I, pokój nr 24.

h-line071

mar 26
logo
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 24.
Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
Sekretariat Poradni czynny
praca113od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00h-line07

untitledSprzęt komputerowy z oprogramowaniem

wykorzystywanym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

sfinansowano

z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w ramach projektu

„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych

w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”