sty 14

Z A P R O S Z E N I E

DO UDZIAŁU W SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Pole tekstowe: SIEĆ to statek, 
na którym nie ma pasażerów, 
wszyscy jesteśmy załogą
Mamy przyjemność poinformować, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie tworzy sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych oraz nauczycieli

z powiatu tarnobrzeskiego.

Tematyka sieci: Doskonalenie pracy psychologiczno – pedagogicznej w szkole.

Sieć współpracy i samokształcenia to międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia.

Sieć to przede wszystkim platforma wzajemnego wsparcia w obliczu pojawiających się wyzwań, szansa na bieżący kontakt oraz na poszerzenie perspektywy, z jakiej patrzy się na własną szkołę i środowisko.

Pracę rozpoczniemy od wykładów, które poprowadzą

Lidia Małobęcka – Puka i Katarzyna Tadra na temat:

„Samookaleczenia i ryzyko samobójstw wśród dzieci i młodzieży

– rozpoznawanie zagrożeń i sposoby wsparcia”

w dniu 07.02.2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego,

ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Anna Domagała- koordynator sieci- telefon  15 846 28 45 w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 – 16.00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w pierwszym spotkaniu do dnia 30.01.2017r.

Zachęcamy do współpracy w ramach utworzonej sieci współpracy i samokształcenia.

Prace sieci będą odbywać się na platformie ORE www.doskonaleniewsieci.pl i podczas osobistych spotkań członków sieci.

Z poważaniem

Ewa Monika Szczepan

p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie

h-line071

gru 24

„Albowiem Dziecię się nam narodziło,

Bóg został nam dany…”

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,

że może z niej uczynić Betlejem

Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,

że może przyjąć nowo narodzoną Miłość…

do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja

a miłość przyjdzie sama…

Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś Nowy Rok

niech będzie czasem pokoju

oraz realizacji osobistych zamierzeń.

WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE

PPP w NOWEJ DĘBIE

gru 23

pedagogSerdecznie zapraszamy na czwarte spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w dniu 10.01.2017r. o godzinie 9.30.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line073

gru 3

dyrekcja21

„Tyle w nas dobrego,

Ile pozostawimy w sercach innych ludzi…”

W dniu 01.12.2016r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, w związku z odejściem na emeryturę Dyrektor Poradni Pani Ewy Jaworskiej. Podczas spotkania obecni byli wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Krzysztof Pitra oraz Radni Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Marek Zięba i Pan Wojciech Gruszka, którzy złożyli podziękowania za 25 lat pełnienia obowiązków dyrektora Poradni - za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju placówki i środowiska.

Pan wicestarosta przekazał akt powierzenia funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Dębie Pani Ewie Monice Szczepan, która dotychczas zatrudniona była na stanowisku pedagoga - logopedy.

Droga nam Pani Dyrektor!

Dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy, za udzielane nam wsparcie i pomoc

w inspirowaniu nas do podejmowania nowych wyzwań.

Na nowym etapie życia życzymy

satysfakcji z licznych dokonań

oraz odkrycia nowych dróg do realizacji swoich ambicji, planów i marzeń.

.

roze1

Z wyrazami wdzięczności

pracownicy PPP w Nowej Dębie

h-line072

paź 25

shool-szlaczek

Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie odbyło się sześć spotkań nauczycieli z gmin powiatu tarnobrzeskiego na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.


Celem spotkania było:


-wypracowanie zasad współpracy


-wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.


Dyrektor i pracownicy Poradni serdecznie dziękują nauczycielom za udział w spotkaniach i wypracowanie materiałów przydatnych do pracy z dzieckiem ze SPE.

Informujemy, że na pocztę emailowa szkół i przedszkoli przesłaliśmy pierwszą część materiałów.


Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół  za udostępnienie sal i serdeczne przyjęcie:

- Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 2 w Nowej Debie Pani Iwonie Strojek i Panu Mariuszowi  Wołoszowi

- Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim Pani Marii Pietrzyk i Pani Renacie Malinowskiej

- Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – Pani Krystynie Chmura i Pani Krystynie Hadryś

- Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzycach Panu Krzysztofowi Komórkiewiczowi

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w Nowej Dębie Pani Ewie Markowicz

- Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu Pani Marzennie Lasek i Pani Marioli Nowak


Ewa Jaworska


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


w Nowej Dębie

h-line071cze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2014/2015 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

lut 22

aktualnosci

Informujemy, że siedziba poradni (filia) mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro I, pokój nr 24.

h-line071

mar 26
logo
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 24.
Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
Sekretariat Poradni czynny
praca113od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00h-line07

untitledSprzęt komputerowy z oprogramowaniem

wykorzystywanym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

sfinansowano

z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w ramach projektu

„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych

w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”