lis 14

pedagogSerdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli

w dniu 21.11.2017r. o godzinie 10.00.

TEMAT spotkania: Omówienie aktualnych problemów wychowawczych (technika superwizyjna)

MIEJSCE spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

KOORDYNATOR spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line07

lis 13

shool-szlaczekPoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej  Dębie informuje, że szkolenie dla nauczycieli nt. Wspomaganie komunikacji u osób z trudnościami w porozumiewaniu się - metody wspomagające komunikację

odbędzie się 27.11.2017r. w godzinach 10.00 - 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul.1 Maja 4.

PROGRAM SZKOLENIA oraz szczegóły w załączniku.

program-szkolenia-zalacznik

Osoby zgłoszene prosimy o potwiedzenie udziału i kontakt telefoniczny (nr tel. 15 846 28 45)

Ewa Monika Szczepan

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

h-line07

paź 6

animated20gif20new20121KOMUNIKAT

w sprawie zmiany wniosków

Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu zespołó orzekających Poradni ( Rozporządzenie MEN w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)). zaktualizowane zostały druki wniosków i zaświadczeń!

W zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA dostępne są nowe druki wniosków i zaświadczeń dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Ponadto wprowadziliśmy nowy wniosek dotyczący wydania opinii dotyczących innych problemów dziecka.

h-line07

wrz 21

h-line07SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że dla uczestników sieci materiały zostaną zamieszczone na platformie doskonaleniewsieci.pl

Składamy serdeczne podziękowania Pani Beata Szczypień ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach za poprowadzenie warsztatów (forma trenerska) pt. Komunikacja interpersonalna - co  pomaga a co przeszkadza w komunikacji”.

Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2018r.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z koordynatorem sieci Anną Domagałą w każdy poniedziałek.

Zapraszamy pracy na platformie doskonaleniewsieci.pl : do wspólnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zamieszczania pytań i wniosków, a także sugestii dot. tematyki kolejnego spotkania

h-line075wrz 4

OFERTA

PORADNI    PSYCHOLOGICZNO _-  PEDAGOGICZNEJ

w  NOWEJ  DĘBIE

na rok szkolny 2017/2018

W ramach naszej pracy, poza działalnością diagnostyczną i terapeutyczną, odpowiadamy na potrzeby przedszkoli, szkół i instytucji. Realizacja proponowanych form prac dla uczniów, nauczycieli i rodziców jest nieodpłatna.

BEZPŁATNIE prowadzimy:

  • przesiewowe badania logopedyczne dla dzieci przedszkolnych,
  • przesiewowe badania słuchu i wzroku
  • indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami
  • zajęcia warsztatowe dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych;
  • prelekcje, pogadanki, warsztaty dla rodziców;
  • szkoleniowe rady pedagogiczne;
  • konsultacje dla rodziców i nauczycieli w ramach punktów konsultacyjnych,
  • sieć współpracy i samodoskonalenia dla pedagogów i przewodniczących zespołów wychowawczych,
  • grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli.

INFORMACJE SA DOSTĘPNE w zakładce: OFERTA PORADNIoferta-poradni-2017-2018

Zainteresowane szkoły i przedszkola taką formą współpracy mogą zgłaszać pisemnie zapotrzebowanie na dany rodzaj zajęć lub tematykę pogadanki czy szkolenia.

Proponujemy przeprowadzenie na terenie Państwa szkół i przedszkoli indywidualnych konsultacji z rodzicami i nauczycielami w ramach punktów konsultacyjnych, w celu zwiększenia dostępności do specjalistów Poradni .

Jesteśmy  także otwarci na realizację zajęć zgodnie z potrzebami placówek niewymienionych w ofercie.

Serdecznie ZAPRASZAMY do współpracy!!

Dyrektor i pracownicy PPP w Nowej Dębie

———————————————————————————————————————————————-

sie 13

STUDIUJ w Nowej Dębie!!!!

II edycja studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Komunikacji, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie organizuje w Nowej Dębie drugą edycję studiów podyplomowych.

W roku szkolnym 2017/2018 organizowane będę kierunki:

- oligofrenopedagogika

- pedagogika lecznicza

- tyflopedagogika

- autyzm

- pedagogika specjalna

oraz inne zawarte w katalogu uczelni

Koszt studiów: wynosi 3000zł za całość studiów.

Miejsce realizacji: Ćwiczenia odbywają się w Nowej Dębie, natomiast wykłady on – line.

Czas trwania: 3 semestry ( w tym jeden on – line), całość zrealizowana w ciągu jednego roku.

Osoba do kontaktu: Ewa Jaworska telefon 693 599 596

Szczegóły dostępne w katalogu o studiach podyplomowych uczelni.

katalog-2017

podanie-na-studia-podyplomowe-2017

Studenci mogą skorzystać z dopłat oferowanych przez Urzędy Pracy.

h-line071

cze 19

lato-wakacjeh-line07

Wszystkim wypoczywającym


uczniom, rodzicom i nauczycielom


życzymy udanego wypoczynku, słońca

i niezapomnianych przygód!


Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!


Pracownicy  PPP w Nowej Dębiecze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2014/2015 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

lut 22

aktualnosci

Informujemy, że siedziba poradni (filia) mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro I, pokój nr 24.

h-line071

mar 26
logo
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 24.
Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
Sekretariat Poradni czynny
praca113od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00h-line07

untitledSprzęt komputerowy z oprogramowaniem

wykorzystywanym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

sfinansowano

z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w ramach projektu

„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych

w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”