sie 13

STUDIUJ w Nowej Dębie!!!!

II edycja studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Komunikacji, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie organizuje w Nowej Dębie drugą edycję studiów podyplomowych.

W roku szkolnym 2017/2018 organizowane będę kierunki:

- oligofrenopedagogika

- pedagogika lecznicza

- tyflopedagogika

- autyzm

- pedagogika specjalna

oraz inne zawarte w katalogu uczelni

Koszt studiów: wynosi 3000zł za całość studiów.

Miejsce realizacji: Ćwiczenia odbywają się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, natomiast wykłady on – line.

Czas trwania: 3 semestry ( w tym jeden on – line), całość zrealizowana w ciągu jednego roku.

Osoba do kontaktu: Ewa Jaworska telefon 693 599 596

Szczegóły dostępne w katalogu o studiach podyplomowych uczelni.

katalog-2017

podanie-na-studia-podyplomowe-2017

Studenci mogą skorzystać z dopłat oferowanych przez Urzędy Pracy.

h-line071

sie 1

h-line072Informujemy, że w okresie wakacji w dniach 04.08.2017r. - 04.09.2017r.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Nowej Dębie


będzie czynna w godzinach

8.00 – 15.00.


Filia PPP w Tarnobrzegu nie będzie czynnacze 19

lato-wakacjeh-line07

Wszystkim wypoczywającym


uczniom, rodzicom i nauczycielom


życzymy udanego wypoczynku, słońca

i niezapomnianych przygód!


Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!


Pracownicy  PPP w Nowej Dębiecze 17

h-line07SIEĆ to statek, na którym nie ma pasażerów,

wszyscy jesteśmy załogą

Trzecie spotkanie pedagogów, nauczycieli przewodniczących zespołów wychowawczych w ramach działania sieci współpracy i samodoskonaleniamiało miejsce w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu w dniu 13.06.2017r.

W ramach spotkania uczestnicy sieci dzieli się swoją wiedza i doświadczeniem.

1. „Rola konsekwencji w kształtowaniu właściwych zachowań uczniów.” – pani Maria Mazur – pedagog Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

2. Prezentacja gier edukacyjnych dla dzieci szkół podstawowych. Przedstawienie oferty przez pana Roberta Siatka

3. Prezentacja dobrych praktyk dotyczących pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi – pani Ewa Monika Szczepan – p.o. dyrektora Poradni.

4. Wystawa książek , publikacji z zakresu doskonalenia warsztatu pracy pedagogów, psychologów i nauczycieli przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnobrzegu.

5. Podsumowanie pracy sieci i realizacji zamierzonych celów– pani Anna Domagała – koordynator.

6. Ankieta ewaluacyjna i rozdanie zaświadczeń potwierdzających udział w sieci współpracy samokształcenia.

7. Dyskusja na temat dalszej współpracy w sieci i pożegnanie uczestników sieci.

Za pół roku wspólnej pracy, dzielenie się wiedzą i pomysłami serdecznie wszystkim nauczycielom DZIĘKUJEMY!

Zapraszamy do dalszej pracy w roku szkolnym 2017/2018.

Życzymy miłych WAKACJI, słońca i wypoczynku.

h-line075paź 25

shool-szlaczek

Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie odbyło się sześć spotkań nauczycieli z gmin powiatu tarnobrzeskiego na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.


Celem spotkania było:


-wypracowanie zasad współpracy


-wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.


Dyrektor i pracownicy Poradni serdecznie dziękują nauczycielom za udział w spotkaniach i wypracowanie materiałów przydatnych do pracy z dzieckiem ze SPE.

Informujemy, że na pocztę emailowa szkół i przedszkoli przesłaliśmy pierwszą część materiałów.


Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorom szkół  za udostępnienie sal i serdeczne przyjęcie:

- Dyrekcji Zespołu Szkół  nr 2 w Nowej Debie Pani Iwonie Strojek i Panu Mariuszowi  Wołoszowi

- Dyrekcji Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim Pani Marii Pietrzyk i Pani Renacie Malinowskiej

- Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie – Pani Krystynie Chmura i Pani Krystynie Hadryś

- Dyrektorowi Zespołu Szkół w Gorzycach Panu Krzysztofowi Komórkiewiczowi

- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  2 w Nowej Dębie Pani Ewie Markowicz

- Dyrektor Zespołu Szkół w Skopaniu Pani Marzennie Lasek i Pani Marioli Nowak


Ewa Jaworska


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


w Nowej Dębie

h-line071cze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2014/2015 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

lut 22

aktualnosci

Informujemy, że siedziba poradni (filia) mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro I, pokój nr 24.

h-line071

mar 26
logo
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 24.
Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
Sekretariat Poradni czynny
praca113od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00h-line07

untitledSprzęt komputerowy z oprogramowaniem

wykorzystywanym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

sfinansowano

z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w ramach projektu

„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych

w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”