wrz 27

pedagogSerdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie

grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych i nauczycieli w dniu 04.10.2016r. o godzinie 9.30.

Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowej Dębie.

Koordynator spotkania: mgr Lidia Małobęcka - Puka.

h-line073

wrz 20

shool-szlaczek


ZAPROSZENIE
Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie odbędzie się spotkanie na temat Współpraca przedszkoli, szkół oraz rodziców i poradni psychologiczno – pedagogicznej w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.


Celem spotkania jest:


-wypracowanie zasad współpracy


-wsparcie merytoryczne w interpretowaniu dokumentów Poradni istotnych dla opracowania IPET dla uczniów.


Dyrektor i pracownicy Poradni zapraszają nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Grębów  na spotkanie w dniu 28 września 2016r. o godzinie 13.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.


Prosimy o wyznaczenie dwóch osób z każdej placówki i poinformowanie telefoniczne (15) 846 28 45 do dnia 27.09.2016r.


Ewa Jaworska


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


w Nowej Dębie

h-line071cze 18

Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

ogłaszana nabór na studia podyplomowe na kierunku:

Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

Opis studiów: Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Czas trwania: 3 semestry (możliwość skrócenia).

Koszt studiów: 3000 zł (3 x 1000 zł za semestr lub płatność ratalna 10 x 300 zł).

Miejsce realizacji: Zajęcia odbywać się będą w placówce Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie lub na terenie miasta Nowa Dęba (w zależności od liczby uczestników).

Szczegółowych informacji udziela dyrektor PPP w Nowej Dębie Ewa Jaworska nr telefonu 15 846 28 45

http://podyplomowe.info/kierunki/autyzm-edukacja-i-rewalidacja-osob-ze-spektrum-autyzmu/

h-line071

cze 17

lato-wakacjeZ okazji nadchodzących wakacji życzymy Nauczycielom, Rodzicom i uczniom wspaniałego wypoczynku, słonecznych i radosnych dni.

DYREKTOR

i PRACOWNICY

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

h-line072

cze 15

rodzice-2

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie ogłasza nabór  na rok szkolny 2014/2015 na warsztaty przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Warsztat składa się z 14 spotkań. Rodzice zdobywają praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Poszczególne zajęcia trwają dwie godziny, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w piątek.

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Rodzice pokrywają natomiast koszty materiałów ksero, które otrzymują po każdych zajęciach.

TEMATY PORUSZANE W CZASIE WARSZTATÓW

1. Przyczyny i następstwa trudnych zachowań.

2. Techniki, które zapobiegają wystąpieniu trudnych zachowań.

3. Budowanie rutyny w życiu.

4. Skuteczne wydawanie poleceń.

5. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych zachowań dziecka.

6. Przestrzeganie norm, zasad.

7. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

8. Czas zabawy. Jak organizować wspólny czas spędzony z dzieckiem.

9. Uczenie podejmowania wyborów.

10. Dziecko poza domem. Umowy na trudną lub nową sytuację.

11. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi.

12. Współpraca ze szkołą. Prawo oświatowe.

KONTAKT i ZAPISY:

Prosimy kontaktować się osobiście z osobami prowadzącymi zajęcia

lub telefonicznie pod numerem 15 846 28 45

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

mgr Barbara Bunio (psycholog) i mgr Ewa Monika Szczepan (pedagog)

h-line07

lut 22

aktualnosci

Informujemy, że siedziba poradni mieści się obecnie w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, piętro I, pokój nr 24.

h-line071

mar 26
logo 
Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego, obejmującego gminy:
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Gorzyce i Grębów.
Od roku szkolnego 1999/2000 do lutego 2013r. w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 6  funkcjonowała filia Poradni,
gdzie przejmowani byli klienci z gmin Gorzyce i Grębów.
Od 22.02.2013r. staraniem Władz Powiatu Tarnobrzeskiego
filia Poradni mieści się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ulicy 1Maja 4, pietro I, pokój 29.
 
     Oferujemy naszą pomoc  rodzicom i nauczycielom.
Współpracujemy z instytucjami oświatowymi.
                                  
Sekretariat Poradni czynny 
                   praca113od poniedziałku do piątku
 w godzinach od 8.00 do 15.00h-line07    

untitledSprzęt komputerowy z oprogramowaniem

wykorzystywanym

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Nowej Dębie

sfinansowano

z Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w ramach projektu

„Wyposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych

w specjalistyczny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem”